21 - قال النّبی (ص): یا علی، لا یبغضك من الانصار الاّ من كان اصله یهودیاً.
رسول خدا (ص) فرمودند: یا علی (ع) دشمن ندارد تو را از انصار مگر كسی كه اصل او یهودی باشد.
( المناقب المرتضویه ص 112)

 

22 - قال النّبی (ص): لا تستخفوا الشیعه فان الرّجل منهم لیشفع فی مثل ربیعه و مضّر.  
رسول خدا (ص) فرمودند: سبك نشمارید دوستان و پیروان علی (ع) را،به درستی كه مردی از ایشان اگر درخواست كند گناهان جمعی به اندازة قبیله ربیعه و مضّر بخشوده خواهد شد.
( المناقب المرتضویه ص 112 )

 

23 - قال النّبی (ص): یا علی، انت سیّد فی الدنیا و الاخره. من احبّك فقد احبّنی و حبیبی حبیب الله وعدّوك عدّوی و عدّو الله والویل لمن ابغضك من بعدی.
رسول خدا (ص) فرمودند: یا علی (ع) تو در دنیا و آخرت سیّد و آقائی. هر كس تو را دوست دارد مرا دوست داشته و دوست من دوست خداست. و هر كس ترا دشمن دارد مرا دشمن داشته و دشمن من دشمن خداست. وای بر دشمن تو بعد از من.
( كشفی ترمذی در المناقب المرتضویه ص 116 )

 

24 - قال النّبی (ص): یا بن عباس علیك علیاً. فانّ الحقّ علی لسانه و النفاق مجانبه. و انّ هذا فقل الجنه و مفتاحها به یدخلون الجنّه و به یدخلون النّار.         
رسول خدا به ابن عباس فرمودند: بر تو باد پیروی از علی (ع) به درستی كه حق بر زبان اوست و نفاق از او دور است و به درستی كه این علی (ع) قفل و كلید بهشت است كه مردم به وسیلة دوستی او در بهشت در آیند و به واسطه دشمنی او به دوزخ روند.       
( ترمذی در المناقب ص 119 )

 

25 - قال النّبی(ص):والّذی بعثنی بالحقّ نبیّاًان الملائكه یستغفرون بعلّی وتشفق علیه وشیعته اشفق من الوالدین علی ولده.                      
رسول خدا (ص) فرمودند: سوگند به آن خدائی كه مرا بحقّ بر انگیخت، ملائكه استغفار و طلب آمرزش می نمایند برای علی (ع) و مهربانند بر او و بر پیروانش مهربانتر از پدر و مادر بر فرزند خود.
( كشفی ترمذی در المناقب المرتضویه ص 119 )

 

26 - قال النّبی (ص): اذ كان یوم القیمه، یأتینی جبرئیل بخرمتین من مفاتیح ( الجنه و) النّار و خرمه من مفاتیح الجنه، علی مفاتیح الجنه اسماء المؤمنین من شیعته آل محمّد و علی مفاتیح النّار اسماء المبغضین من اعدائه فیقول: یا احمد، هذا لمبغضك و هذا لمحبّك. فادفعهما الی علی بن ابیطالب فیحكم فیهم بما یرید. فوالذی قسیم الارزاق لا یدخل مبغضیه الجنه و لا محبّیه النّار ابداً.
رسول خدا (ص) فرمودند: هر گاه كه قیامت به پا شود، جبرئیل با دودسته از كلیدهای بهشت و دوزخ پیش من می آید كه بر كلیدهای بهشت نامهای مؤمنین از شیعیان آل محمّد (ص) و بر كلیدهای دوزخ نامهای دشمنان آل محمّد نوشته شده است. پس جبرئیل به من میگوید كه: ای محمّد (ص) این دسته كلید برای دوستان تست و این دست برای دشمنان تو. پس من هم آن دو دسته كلید را به علی بن ابیطالب (ع) میدهم كه داوری نماید به آنچه میخواهد در بین مردم به حق آنكس كه تقسیم نمود روزی موجودات را كه در نیایند دشمنان علی (ع) در بهشت و داخل نگردند دوستان او در دوزخ ابداً.            
( المناقب المرتضویه ص 119 )

 

27 - قال النّبی (ص): ایّها النّاس، احبّوا علیّاً. فانّ الله بحبّه و استحیوا منه فانّ الله یستحیی منه. 
رسول خدا (ص) فرمودند: ای مردم، علی (ع) را دوست بدارید بدرستیكه خدای متعال دوست میدارد او را، و از او حیاء كنید بدرستیكه خداوند متعال از وی حیاء ‌می نماید.
( ترمذی در المناقب المرتضویه ص 120)

 

28 - قال النّبی (ص): حدّثنی جبرئیل عن الله – عزّ و جلّ – انّ الله تعالی یُحبّ علّیاً مالا یُحبّ الملائكه و لا النّبیین و لا المُرسلین و ما من تسبیحه یُسبّح الله الاّ و یخلق الله منه ملكا یستغفر لمُحبّه و شیعته الی یوم القیمه.
رسول خدا (ص) فرمودند: حكایت نمود جبرئیل از جانب خداوند متعال برای من كه: بدرستیكه خداوند علی (ع) را دوست میدارد، و بدرستیكه به‌ آن درجه دوست نمی دارد هیچ یك از ملائكه و پیغمبران  مرسلین را و نیست هیچ تسبیح كننده ای مگر آنكه خداوند متعال از تسبیح او فرشتگانی را می آفریند كه استغفار و طلب آمرزش مینمایند از برای دوستان و شیعیان علی (ع) تا روز قیامت.
( ترمذی در المناقب المرتضویه ص 120 )              

 

29 - قال النّبی (ص): من احبّك یا علّی، كان مع النّبیین فی درجاتهم یوم القیمه و من مات یبغضك فلا یبالی مات یهودیاً او نصرانیاً.
عمر بن خطاب نقل میكند كه: رسول خدا (ص) فرمودند: ای علی (ع)، هر كس تو را دوست بدارد در روز قیامت در درجات انبیاء می باشد و كسی كه با دشمنی تو بمیردپس باكی ندارد از اینكه یهودی و یا نصرانی بمیرد.
( كشفی ترمذی در المناقب المرتضویه ص 121 )

 

30 - قال النّبی (ص): خیر رجالكم علی بن ابیطالب و خیر شبابكم الحسن و الحسین و خیر نسائكم فاطمه بنت محمّد.
رسول خدا (ص) فرمودند: بهترین مردان شما علی بن ابیطالب (ع) است و بهترین جوانان حسن (ع) و حسین (ع) است و بهترین زنان فاطمه (س) دختر محمّد (ص) است.
( ترمذی در المناقب ص 121 )

 

31 - قال النّبی (ص): انّ الله قد عهد الّی انّ من خرج علی علّی فهو كافرٌ و اجدر النّار. وقال عائشه: فانسیت هذا الحدیث یوم الجمل حتّی ذكرته بالبصره و انا استغفرالله و عسی ان یكون.
رسول خدا (ص) فرمودند: بدرستیكه خداوند متعال به تحقیق با من پیمان بست كه كسی كه بیرون بیاید و خروج نمایدبر علی بن ابیطالب (ع) پس او كافر است وسزاوار آتش دوزخ است. پس از واقعة جمل عائشه گفت: من فراموش كرده بودم این حدیث را در روز جنگ جمل تا آنكه بیاد آوردم آن را در بصره و آمرزش میخواهم از خداوند متعال و دور نیست كه مشمول آمرزش شوم.
( كشفی ترمذی در المناقب المرتضویه ص 122 )

 

32 - قال النّبی (ص):ان الله تعالی جعل علّیاً قائد المسلیمن الی الجنّه به یدخلون الجنّه وبه یعذّبون یوم القیمه قلنا كیف ذلك؟ قال: بمحبته یدخلون الجنّه و ببغضه یدخلون النّار.
محمد حنفیه روایت می كند كه رسول خدا (ص) فرمودند: بدرستیكه خداوند متعال علی (ع) را پیشرو و رهبر مسلمانان قرار داده بسوی بهشت كه بوسیلة اوخلق به بهشت میروند و یا بواسطه او معذب میشوند. پرسیدم این چگونه است یا رسول الله؟ فرمود: به سبب دوستی علی (ع) در می آیند در بهشت و بسبب دشمنی با وی در دوزخ داخل میگردند.      
( المناقب المرتضویه ص 122 )

 

33 عن انس بن مالك قال رسول الله (ص): یا انس، انطلق فادع لی سیّد العرب یعنی علّیاً. فقالت عائشه: الست سیّد العرب؟ فقال: انا سیّد وُلد آدم و لا فخر و علّی سیّد العرب. فلما جائه ارسل رسول الله (ص) الی الانصار فاتوه. فقال لهم: یا معشر الانصار، اَ اَدلّكم علی ان تمسّكتم به لن تضلّوا بعدی؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: هذا علّی. فاحبّوه بحبّی و اكرموه مكرمتی فانّ جبرئیل امرنی بالّذی قلت لكم عن الله.
انس بن مالك روایت میكند كه رسول خدا (ص) فرمودند: ای انس برو سید و بزرگ عرب یعنی علی (ع) را صدا بزن كه پیش من بیاید. عائشه گفت: ( یا رسول الله ) مگر شما سید و بزرگ عرب نیستید؟ فرمودند: من سیّد و بزرگ فرزندان آدمم و در این فخر نیست و علی (ع) سیّد و بزرگ عرب است. آنگاه علی (ع) پیش آنحضرت آمده و ایشان علی (ع) را به سوی جماعت انصار فرستاد. چون همگی جمع شدند، رسول خدا(ص) فرمودند: ای گروه انصار آیا شما را راهنمایی نمایم به چیزی كه اگر به آن تمسّك جوئید هرگز گمراه نشوید بعد از من؟ گفتند: بلی یا رسول الله (ص). پس فرمود: این علی (ع) است، دوست دارید او را به واسطة دوستی من و گرامی داری او را به سبب گرامی داشتن من، به درستی كه جبرئیل امر كرد از جانب حق تعالی كه این مطلب را به شما بگویم.
( كشفی ترمذی در المناقب المرتضویه ص 126 )            

 

34 - عن عائشه قالت: سمعت رسول الله یقول لعلّی: حسبك ان لیس لمحبّك حسره عند موته و لا وحشه فی قبره و لا فزع یوم القیمه.
عائشه نقل میكند كه شنیدم از رسول خدا (ص) می فرمود به علی بن ابیطالب (ع) كه: ای علی (ع) برای تو همین بس كه دوست تو در هنگام مردن هیچ افسوس و پشیمانی ندارد و برای او در قبرش هیچ ترس و وحشتی نیست و در روز قیامت نیز هیچ اضطرابی ندارد.
( ترمذی در المناقب المرتضویه ص 130 )

 

-35 قال رسول الله (ص): انت قسیم الجنه و النار تدخل محبّیك الجنّه و مبغضیك النار.
فرمودند: ای علی (ع) تو بهشت و جهنّم را تقسیم میكنی و دوستانت را به بهشت و دشمنانت را به جهنم داخل خواهی كرد.
( قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص 85)

 

36 - قال رسول الله (ص): اُبَشّرُ یا علی انت و شیعتك فی الجنه.
فرمودند: ای علی تو و شیعیانت را بشارت میدهم كه در بهشت هستید.
( ذهبی در میزان الاعتدال ص 323)

 

37 - قال رسول الله (ص): یا علی انت تقرع باب الجنه و تدخلها احبّاء ك بغیر حساب.
فرمودند: ای علی (ع) تو درب بهشت را میكوبی و دوستانت را بدون بازخواست وارد بهشت می كنی.
( ابن مغازلی در مناقب ص 17 و ص 187)

 

38 - قال رسول الله (ص): انَّ السّعید كلّ السعید من احبّ علیاً فی حیاته و مماته.
فرمودند: بدرستیكه خوشبخت واقعی كسی است كه علی (ع) را چه در حال زندگی و چه در مرگ دوست داشته باشد.
( صفوری بغدادی در نزهه المجالس ج 2 ص 207 )

 

39 - قال رسول الله (ص): (یا علی ) انّ شیعتك علی منابر من نورٍ مسرورون مبیّضهً و جوههم حَولی اشفع لهم فیكونون غداً فی الجنه جیرانی.
فرمودند: ( ای علی )براستی شیعیان تو بر جایگاههایی از نور با چهره های درخشان خوشحال در گرد منند، آنها را شفاعت میكنم و فردای قیامت همسایگان من در بهشت هستند.
( نورالدین الهیتمی در مجمع الزوائد ج 9 ص 131)

 

40 - قال رسول الله (ص): یا علی ان الله قد غفر لَكَ و لذّریتك و لولدكَ و لا هلكَ و شیعتكَ و لمحبّی شیعتك.
فرمودند: ای علی حقاً كه خدای تعالی تو و فرزندانت را و خاندان و پیروانت را و دوستان شیعیانت را آمرزیده است.
( ابن حجر هثیمی در الصواعق المحرقه ص 96 – ص 139 – ص 140)

 

 41 - قال النّبی (ص): ( یا علی ) انّك ستقدمُ علی الله انت و شیعتك راضین مرضّین.
فرمودند: ( ای علی ) تو و شیعیانت به محضر خدای تعالی در حالی وارد می شوید كه از او راضی هستید و او از شما خوشنود است.
( ابن كثیر در البدایه و النهایه ج 3 ص 276)

 

42 - قال النّبی (ص): یا علی ان فی السماء حرساً و هم الملائكه و فی الارض حرساً و هم شیعتك.
فرمودند: ای علی براستی نگهبانان آسمان فرشتگان و نگهبانان زمین شیعیان تواند.
( اخطب خوارزمی در مناقب ص 229)

 

43 - قال النّبی: یا علی افترقت امّتی علی ثلاث و سبعین فرقهً اِثنتان و سبعون فی النّار و واحدهٌ فی الجنه و هی الّتی اتّخذت محبّتك و هم شیعتك.
فرمودند: ای علی امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم میگردند. كه هفتاد و دو گروهشان در آتش اند و یك گروه كه دوستان و شیعیان تو هستند در بهشتند.
( موصلی ابن حسنویه در درّ بحر المناقب ص 91)

 

44 - قال النّبی (ص): انّ الشّقّی كلّ الشّقی من ابغض علیاً فی حیاته و بعد موته.
فرمودند: حقاً كه بسیار بدبخت است كسی كه با علی در حیات و بعد از رحلتش دشمنی نماید.
( اخطب خوارزمی در مناقب ص 47 )

 

45 - قال رسول الله (ص): انّ الله افترض حُبّ علیّ علی اهل السموات و الارض.
فرمودند: بطور حتم خدای تعالی دوستی و محبت علی (ع) را بر اهل آسمانها و زمین واجب فرموده است.
( محمد بن ابی الفوارس در الاربعین ص 19)

 

46 - قال رسول الله (ص): انّ العبد لا ینال ولایتی الاّ بحبّ علّی.
فرمودند:براستی هرانسانی جز با دوستی علی (ع) به ولایت من نمی رسد.
( الامر تسری در ارجح المطالب ص 523)

 

47 - قال رسول الله (ص): بغض علی بن ابیطالب شجرهٌ اصلها فی النارواغصانها فی الدنیا فمن تعلّق بها فی الدّنیا اوردته الی النّار.
فرمودند: دشمنی علی بن ابیطالب (ع) درختی است كه اصل آن در آتش جهنم است و شاخه های آن در دنیا است هر كس به آن شاخه ها در دنیا آویزان شود آن شاخه ها او را وارد آتش جهنم میكنند.
( موصلی ابن حسنویه الحنفی در درّ بحر المناقب ص 107)

 

48 - قال الرسول الله (ص): حبُّ علّی براءَهٌ من النفاق.
فرمودند: دوستی علی (ع) پاك شدن از دوروئی و نفاق است.
(عبدالرئوف المناوی در كنوز الحقایق ص 67)

نوشته شده در تاریخ دوشنبه دوازدهم مرداد 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: حب و بغض،     | نظرات()