-49 قال النّبی (ص): یا علی حسبُك ما لمحبّك حسرةٌ عند موته ولا وحشهٌ فی قبره و لا فزع یوم القیمه.
 فرمودند: ای علی (ع) كفایت میكند تو را اینكه برای دوستانت در هنگام مرگ افسوسی نیست و در قبر و قیامت ترس و بیمی ندارند.
( خطیب بغدادی در تاریخ بغدادی ج 4 ص 102)

 

50 - قال رسول الله (ص): یا علی حُبُّك ایمان و بغضك نفاق
فرمودند: ای علی (ع) دوستی تو ایمان و بغض تو نفاق و دوروئی است.
( سید الشبلنجی در نورالابصار ص 72)

 

-51 قال النّبی (ص):حبُّ علی بن ابیطالب(ع) شجره اصلها فی الجنه واغصانها فی الدّنیا فمن تعلّق ببعض اغصانها اوقعه فی الجنه.
فرمودند: دوستی و محبت علی ابن ابیطالب (ع) درختی است كه اصل آن در بهشت و شاخه های آن در دنیا است و هر كس به برخی از آن شاخه ها چنگ زند آن شاخه ها او را به بهشت می برند.
( موصلی ابن حسنویه در درّ بحر مناقب ص 107)

 

-52 قال رسول الله (ص): خلق الله تعالی من وجه علّی سبعین الف ملَك یستغفرون له و لمحبّیه الی یوم القیمه.
فرمودند: خدای تعالی از نور رُخ علی (ع) هفتاد هزار فرشته آفریده كه برای علی (ع) و دوستان او تا روز قیامت استغفار میكنند.
( الكشفی الصالح الترمذی در مناقب مرتضویه ص 115)

53 - قال رسول الله (ص): علّی و شیعته فی الجنه.
فرمودند: علی (ع) و شیعیان او در بهشت هستند.
( خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ج 12 ص 258)

54 - قال النّبی (ص): علی و شیعته یردون علّی الحوض.
فرمودند: علی (ع) و شیعیان او در كنار حوض (كوثر) بر من وارد می شوند.
( نورالدین الهتیمی در مجمع الزوائد ج 9 ص 131.)

55 - قال النّبی (ص): علّیٌ و شیعته هم الفائزون یوم القیمه.
فرمودند: علی (ع) و شیعیان او روز قیامت پیروز هستند.
( عبدالرئوف امناوی در كنوز الحقایق ص 82- ص 92)

56 - قال النّبی (ص): طوبی لمن احبّك و صدّق بك.
فرمودند: ( ای علی (ع)) خوشا به حال كسی كه تو را دوست بدارد و تصدیق كند.
( حموینی در فرائدالسمطین ص 205)

-57 قال النّبی (ص): عنوان صحیفه المؤمن حُبُّ علیّ.
فرمودند: سر لوحه كتاب مؤمن دوستی علی (ع) است.
( عبدالرئوف المناوی در كنوز الحقایق ص 92)

-58 قال النّبی (ص): لایحبّ علیّاً المنافق و لایبغضُهُ مؤمن.
فرمودند: منافق علی ( ع) را دوست ندارد و مؤمن با او دشمنی نمی كند.
( محب الدین طبری در الریاض النضره ج 2 ص 214)

-59 قال رسول الله (ص): ( یا علی ) لو احبّك اهل الارض كما یحبُّك اهل السّماء لما عذّب الله احدا منهم بالنّار.
فرمودند: ( ای علی ) اگر اهل زمین مانند اهل آسمان تو را دوست میداشتند حق تعالی احدی از ایشان را به آتش ( جهنم ) عذاب نمی نمود.
( قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص 125)

60 - قال النّبی (ص): لو عمل احدكم عمل سبعین نبیّاً من اعمال البِرّ ما دخل الجنه حتی یحبّ علیّاً و ولده.
فرمودند: اگر یكی از شما اعمال شایسته هفتاد پیامبر را انجام دهد داخل بهشت نمی شود تا اینكه علی ( ع) و فرزندانش را دوست بدارد.
( محمد بن ابوالفوارس در الاربعین ص 24)

 

-61 قال النّبی (ص): لو انّ عبداً عبدالله الف عامّ بعد الف عامّ بین الركن و المقام ثمّ لقی الله مبغضاً لعلّی لاكبّه الله یوم القیامه علی منخریه فی نار جهنّم.
 فرمودند: اگر بنده ای حق تعالی را بین ركن و مقام هزار سال بعد از هزار سال عبادت كند، سپس خدای تعالی را در حال دشمنی با علی ( ع ) ملاقات كند، البته خدای تعالی روز قیامت او را بر بینی اش در آتش جهنم واژگون میكند.
 ( اخطب خوارزمی در مناقب ص 52)

-62 قال النّبی (ص): من احبّك یا علّی كان مع النّبیّین فی دَرَجَتهم یوم القیمه.
فرمودند ای علی (ع) هر كس تو را دوست بدارد در روز قیامت در درجه پیامبران است.
( قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص 251)

-63 قال النّبی(ص):من سبّ علّیاً فقد سبّنی ومن سبّنی فقد سبّ الله
فرمودند: هر كس به علی (ع) دشنام دهد مرا دشنام داده و هر كه به من دشنام دهد خدا را دشنام داده است.
( حاكم نیشابوری در مستدرك الصحیحین ج 3 ص 121 )

-64 قال النّبی (ص): من آذی علّیا فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله.
فرمودند: هر كس علی (ع) را اذیت كند مرا اذیت كرده و هر كه مرا اذیت كند حق تعالی را اذیت كرده است.
( محب الدین طبری در ذخائر العقبی ص 65 )

-65 قال النّبی (ص): یا علیٌ من فارقك فقد فارقنی و من فارقنی فقد فارق الله.
فرمودند: ای علی (ع) هر كس از تو جدا شود از من جدا شده و هر كس از من جدا شود از خدا جدا شده است.
( متقی هندی در كنز العمال ج 6 ص 156 )

66 - قال النّبی(ص):من كذب علّیاً متعمّداً فلیتبوّء مقعدهُ من النّار.
فرمودند: هر كس عمداً علی (ع) را تكذیب نماید پس باید جایگاهش در آتش ( جهنم ) باشد.
( ترمذی در صحیح ج 13 ص 166)

-67 قال النّبی(ص): من احبّ علّیاً بقلبه فله ثلث ثواب هذه الامّه.
فرمودند: هر كس علی (ع) را به قلب دوست دوست داشته باشد برای او یك سوم ثواب این امت است.
( صفوری بغدادی در نزهه المجالس ج 2 ص 207)

68 - قال النّبی (ص): من احبّ علّیاً بقلبه و لسانه و یده فله ثواب هذه الامّه.
فرمودند: هر كس علی (ع) را با قلب و زبان و دستش دوست داشته باشد برای او تمام ثواب این امت است.
( صفوری بغدادی در نزهه المجالس ج 2 ص 207 )

69 - قال النّبی (ص): یا علّی محبّوك معروفون فی السّماء السّابعه و الارض السّابعه السّفلی و ما بین ذلك.
فرمودند ای علی (ع) دوستان تو در آسمانهای هفتگانه و هفت زمین و ما بین آن شناخته شده هستند.
( حموینی در فرائد السمطین ص 205)

-70 قال النّبی(ص):من حسدعلّی فقد حسدنی ومن حسدنی فقد كفر
فرمودند: كسی كه با علی (ع) حسادت نماید با من حسادت نموده و هر كس با من حسودی كند كافر شده است.
( متقی هندی در كنزالعمال ج 5 ص 35)

نوشته شده در تاریخ سه شنبه سیزدهم مرداد 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: حب و بغض،     | نظرات()