71 - قال النّبی (ص): یا علی من مات و هو یبغضك مات میته الجاهلیه.
فرمودند:  ای علی (ع) هر كس با حال دشمنی با تو بمیرد به مردن جاهلیت (نادانی) مرده است.
( متقی هندی در كنزالعمال ج 12 ص 209 )

 

-72 قال النّبی (ص): من اراد این یدخل الجنّه الّتی غرسها ربّی فلیحبّ علّیاً.
فرمودند: هر كس كه بخواهد داخل بهشتی شود كه پروردگار من قرار داده است باید علی (ع) را دوست داشته باشد.
( ذهبی دمشقی در میزان الاعتدال ج 2 ص 342 )

 

73 - قال رسول الله (ص): یا علی من مشی علی الارض و هو یبغضك فالدّنیا علیه حرام و مشی علیها حراماً.
فرمودند: ای علی (ع) هر كس كه درحال دشمنی با تو روی زمین راه برود، دنیا و راه رفتن بر روی زمین بر او حرام است.
( قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص 258 )

 

-74 قال النّبی (ص): من سَرّهُ ان یجُوز علی الصراط كالرّیح العاصف و یلج الجنّه بغیر حساب فلیتولّ ولیّی و وصیّی و صاحبی و خلیفتی عل اهلی علیٌ.
فرمودند: كسی كه شادمان می شود به اینكه با سرعت باد تند از (پل ) صراط بگذرد و بدون بازخواست داخل بهشت شود، باید ولی من و وصی من و یاور من و جانشین من بر امتم علی (ع) را دوست بدارد.
( حسكانی در شواهد التنزیل ج 1 ص 58)

-75 قال رسول الله (ص): یا علی من مات بحبّك بعد موتك ختم الله له بالامن و الایمان.
فرمودند: ای علی (ع) كسی كه بعد از وفاتت بر دوستی و محبت تو بمیرد باریتعالی آسایش و ایمان را برای او تمام می كند. 
( ابن حُجر در الصواعق المحرقه ص 124)

 

-76 قال النّبی (ص): من احبّ علّیاً اعطاء الله بكلّ عرق فی بدنه مدینه فی الجنه.
فرمودند: هر كس كه علی (ع) را دوست داشته باشد حق تعالی به تعداد رگهای بدنش شهری در بهشت به او عطا می فرماید.
( ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان ج 5 ص 62 )

 

77 - قال النّبی (ص): یا علی من احبّك بقلبه فقد اخذ ثلث الایمان.
فرمودند: ای علی هر كس تو را بقلب دوست داشته باشد یك سوم ایمان را بدست آورده است.
( قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص 125 )

 

78 - قال النّبی (ص): یا علی من احبّك بقلبه و لسانه فقد اخذ ثلثی الایمان.
فرمودند: ای علی (ع) هر كس تو را به قلب و زبان دوست داشته باشد دو سوم ایمان را بدست آورده است.
( قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص 125 )

 

79 - قال النّبی (ص): یا علی من احبّك بقلبه و لسانه و یده فقد جمع الایمان كلّه.
فرمودند: ای علی (ع) هر كس تو را به قلب و زبان و دست دوست داشته باشد تمام ایمان را بدست آورده است.
( قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص 125 )

 

80 - قال النّبی (ص): یا علی من مات و هو یبغضك لم یكن له نصیب من الاسلام.
فرمودند: ای علی (ع) هر كس در حال دشمنی با تو بمیرد هیچ بهره ای از اسلام ندارد.
( قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص 125 )

 

81 - قال رسول الله (ص): من قاسهُ ( علیاً) بغیره فقد جفانی آذانی و من آذانی فعلیه لعنه ربّی.
فرمودند: هر كس (علی ) را با دیگری قیاس كند بر من ستم كرده و هر كس بر من ستم نماید مرا آزار كرده و هر كس مرا اذیت كند پس لعنت پروردگار من بر او باد.
( اخطب خوارزمی در مقتل الحسین ص 60)

 

-82 قال رسول الله (ص): من صافح محبّاً لعلی غفر الله له الذنوب و ادخله الجنّه بغیر حساب.
فرمودند: كسی كه دوستدار علی (ع) مصافحه كند خداوند گناهان او را می بخشد و بدون حساب و بازخواست او را وارد بهشت میكند.
( اخطب خوارزمی در مناقب ص 221 )

 

83 - قال النّبی (ص): من احبّ علّیاً قبل الله منه صلاته و صیامه و قیامه و استجاب دعاءه.
فرمودند: هر كس علی (ع) را دوست بدارد حق تعالی نماز و روزه و قیام او را قبول می كند و دعایش را نیز مستجاب می نماید.
( الامر تسری در ارجح المطالب ص 526 )

 

-84 قال النّبی (ص): یا علی یدخل من امّتی الجّنه سبعون الفاً لا حساب علیهم هم شیعتك و انت اما مهم.
فرمودند: ای علی ( ع) از امت من هفتاد هزار نفر بدون بازخواست وارد بهشت می شوند. ایشان شیعیان تو هستند و تو امام آنها هستی.
( ابن مغازلی شافعی در مناقب امیرالمؤمنین ص 293)

 

-85 عن ابن بریده عن ابیه، قال: قال رسول الله (ص): « انّ الله امرنی بحُبّ اربعه و اخبرنی انّه یُحبّهم » قیل: یا رسول الله مَن هُم؟ قال: « علیٌّ منهم » یقول ذلك ثلاثاً «و ابوذر و سلمان و المقداد »
ابن بریده از پدرش نقل كرده است كه پیامبر خدا (ص) فرمودند: خداوند مرا به دوست داشتن چهار تن امر فرموده است و به من خبر داده است كه خود نیز آن چهار تن را دوست دارد.
سوال شد: ای پیامبر خدا (ص) آنان كیانند؟
فرمودند: علی (ع) از آنهاست – این جمله را سه بار تكرار فرمودند و ابوذر است و سلمان و مقداد.
( امام احمد بن حنبل در مسند - ابن ماجه در سنن – عبدالمعطی قلعجی در مناقب ص 31 نقل كرده اند.)

 

-86 قال النّبی (ص): من احبّ ان یُحیی حیوتی و یمُوتُ موتی و یدخل الجنه التی وَعَدنی ربّی فلیستولّ علی بن ابیطالب و ذرّیه الطاهرین ائمه الهدی و مصابیح الذّجی من بعده فانهم لن یخرجوكم من باب الهدی الی باب الضّلاله.
رسول خدا (ص) فرمودند: كسی كه دوست دارد مانند من زندگی كند و بمیرد همچون موت من و در آید در بهشتی كه وعده كرده پروردگار من، پس باید كه علی بن ابیطالب (ع) و اولاد پاك او را دوست بدارد زیرا كه آنها امامان هدایت و چراغهایی هستند در تاریكی و ظلمت ( جهل ) بعد از او. و به درستی كه ایشان هرگز شما را از راه راست بسوی گمراهی نمی برند.
( خلاصه المناقب– كشفی ترمذی در المناقب المرتضویه ص 102 )               

 

87 - قال النّبی (ص): یا علی ان الله قد غفرلك و لذرّیتك ولولدك و لا هلك و لشیعتك و لمحب شیعتك فابشر و انك لاتزغ الباطن.
رسول خدا (ص) فرمودند: ای علی (ع) به درستی كه خدای تعالی بخشیده است تو را و فرزندان ترا و اهل بیت تو را و شیعیان تو را و دوستان شیعیان ترا، پس بشارت بده، بر دستی كه تو تیره باطن نیستی.
( دیلمی در جمع – ابن حجر در الصواعق المحرقه – كشفی ترمذی در المناقب المرتضویه ص 104) 

 

88 - قال النّبی: لكلّ شیی اساس، اساس الدین حبّ اهل بیتی.
رسول خدا (ص) فرمودند: هر چیزی را بنیادی است و بنیاد دین، دوستی اهل بیت (من ) است.
( تشریح – هدایت السعداء – كشفی ترمذی در المناقب المرتضویه ص 104 )            

 

89 - قال النّبی (ص): اذا فرغ الله تعالی من الحساب المعاد یأمر اللملكین فیقفان علی الصراط فلا یجُوز احد الاّ ببراه ولایه من علّی فمن لم یكن معه اكبّه الله فی النّار.
ابو سعید خدری نقل میكند كه رسول خدا (ص) فرمودند: هر گاه خداوند متعال فارغ شود از حسابی كه مقرر شده است، امر می فرماید كه دو ملك بر پل صراط بایستند تا اینكه هیچ كس از صراط گذر نكند مگر آنكه برات و جواز دوستی علی (ع) را داشته باشد و هر كس این برات را نداشته باشد خداوند او را در دوزخ سرنگون سازد.
( ترمذی در المناقب المرتضویه ص 122 )

 

 

90 - عن ابی موسی النهدی قال: كنت مع رسول الله (ص) فی بقیع الغرقد و معه ابوبكر و عثمان و عمر و نفر من اصحابه و علّی. فالتفت الی ابی بكر فقال: یا ابابكر، هذا الذی تراه وزیری فی السّماء و وزیری فی الارض، یعنی علی بن ابیطالب. فان احببت ان تلقی الله و هو عنك راض فارض علّیاً فانّ رضاه رضی الله و غضبه غضب الله.
ابو موسی نهدی روایت می كند كه: من و رسول خدا (ص) و ابوبكر و عثمان و عمر و یك نفر از صحابه و علی ( ع ) در موضع بقیع غرقد بودیم رسول خدا ( ص ) به ابوبكر نگاه كرد و فرمود: ای ابوبكر، این كسی را كه تو می بینی یعنی علی (ع) وزیر من در آسمان و وزیر من در زمین است. پس اگر می خواهی كه خداوند متعال را ملاقات كنی در حالیكه از تو خوشنود باشد، پس علی (ع) راخوشنود كن. به درستی كه خوشنودی او خوشنودی خداست و خشم او خشم خداست.
( كشفی ترمذی در المناقب المرتضویه ص 127 )

 

91 - رسول خدا (ص) فرمودند: اگر شخصی بین ركن و مقام بر روی پا نماز بخواند و روزه بگیرد ولی دشمن آل محمد باشد وارد جهنم میشود.
( در اربعین نبهانی از طبرانی و حاكم نقل میكند و سیوطی در الاحیاء المیت نقل كرده اند.)

 

92 - رسول خدا (ص) فرمودند: دوستی اهل بیت مرا حفظ كنید. زیرا هر كسی از دنیا رفت و دوست ما بود بوسیلة شفاعت ما داخل بهشت می گردد. بخدائیكه روح من در دست اوست عمل بندگان وقتی نافع میشود كه حق ما را بشناسند.
( طبرانی درالاوسط- سیوطی در احیاءالمیت – نبهانی در اربعین – ابن حجر در الصواعق المحرقه نقل كرده اند.)

 

-93 رسول خدا (ص) فرمودند: فردای قیامت بنده قدم ازقدم بر نمی دارد مگر اینكه از چهار چیز از او سؤال شود:
1ـ از عمرش كه در چه راهی صرف كرده 2- از بدن خود كه در چه راهی صرف نموده 3- از مال خود كه از چه راهی بدست آورده و در چه راهی صرف كرده 4- از دوستی با اهل بیت سؤال می كنند.
( طبرانی از ابن عباس – سیوطی در احیاء المیت – نبهانی در اربعین نقل كرده اند.)

 

94 - رسول خدا (ص) فرمودند: ما را فقط مؤمن پرهیزگار دوست میدارد و فقط منافق شقی ما را دشمن میدارد.
( در الصواعق المحرقه باب 11، مقصد 2 ابن حجر نقل میكند.)

 

95 - رسول خدا (ص) فرمودند: علی (ع) درب علم من است و پس از من مطالب رسالت مرابرای امت من بیان می كند ودوستی علی(ع) ایمان وبغض اونفاق است.
(دیلمی ازابوذر- متقی هندی دركنزالعمال ج 6 ص 156 نقل كرده اند.)

 

96 - رسول خدا (ص) فرمودند: هر كس به علی (ع) دشنام بدهد به من دشنام داده است.
( حاكم در مستدرك ج 3 ص 121 نقل كرده – ذهبی در تلخیص – امام احمد بن حنبل در مُسند ج 6 ص 323 – نسائی در خصائص العلویه ص 17 نقل كرده اند.)

 

97 - رسول خدا (ص) فرمودند: هر كس علی (ع) را اذیت كند مرا اذیت كرده است.
( المرجعات ص 212)

 

98 - رسول خدا (ص) فرمودند: آگاه باشید كسی كه علی (ع) را دوست داشته باشد از دنیا خارج نمی گردد مگر اینكه از حوض كوثر بنوشد و از درخت طوبی بخورد و جای خود را در بهشت ببیند، بدانید كسی كه علی (ع) را دوست داشته باشد نماز و روزة او قبول میشود و دعای او مستجاب میگردد. باخبر باشید كسی كه علی (ع) را دوست داشته باشد، ملائكه برای او طلب مغفرت می كنند و هشت درب بهشت برای او گشوده میشود تا از هر دری  كه میخواهد وارد شود، هر كس علی را دوست داشته باشد خداوند عالم فردای قیامت صحیفة اعمالش را بدست راستش خواهد داد حساب او مثل حساب انبیاء است، بدانید كسی كه علی (ع) را دوست داشته باشد خداوند سكرات مرگ را بر او آسان میكند و گور وی را باغی از باغهای بهشت میگرداند، كسی كه علی (ع) را دوست بدارد خداوند بعدد هر رگی كه در بدن اوست حوری به او عطا فرماید و شفاعت او در هشتاد نفر از اقوام و نزدیكانش پذیرفته میشود و برای او بعدد هر موئی كه در بدن او رسته حوریه ای و شهری در بهشت است. كسی كه او را دوست داشته باشد، خداوند ملك الموت را هنگام جان دادن پیش او می فرستد به صورت و هیئتی كه نزد پیغمبران میفرستد و از او ترس نكیر و منكر را بر می دارد و چهرة او را سفید و نورانی میكند و با حمزة سیدالشهداء محشور میگرداند. كسی كه او را دوست داشته باشد، خداوند دانش و حكمت را در دل او جای میدهد و زبانش را بدرستی و راستی گویا نموده و از خطا و لغزش حفظ میفرماید، برای او درهای رحمت خود را می گشاید. كسی كه محبّ علی (ع) است در آسمان و زمین اسیر ( كمند محبت ) حق نامیده میشود. كسی كه علی ( ع ) را دوست داشته باشد فرشته ای از زیر عرش الهی صدایش میكند و گوید: ای بنده خدا عمل خالصی شروع كردی خداوند گناهان ترا بیامرزد. هر كس علی (ع) را دوست داشته باشد مانند ماه تابان شب چهاردهم بصحرای محشر وارد میگردد. كسی كه علی ( ع ) را دوست داشته باشد، تاجی بر سر او گذاشته شده و لباسهای عزّت بر او پوشیده میشود. كسی كه علی (ع) را دوست داشته باشد، از پل صراط مانند برق جهنده میگذرد. هر كه او را دوست داشته باشد امان از آتش دوزخ و عذاب الهی واجازة عبور از صراط بوی عطاء می شود و برای او حسابی نیست و دیوان اعمال او را باز نمی كنند و اعمال او را نمی سنجند و باو میگویند بدون حساب به بهشت داخل شود. كسی كه دوستدار علی (ع) باشد فرشتگان با وی مصافحه میكنند و انبیاء زیارتش نمایند و خداوند متعال حاجتش را برآورد. كسی كه آل محمد (ص) را دوست بدارد از پس دادن حساب و سنجش اعمال و لغزش از پل صراط ایمن است. شخصی كه بر دوستی آل محمد (ص)بمیرد من ضامن بودن او با انبیاء در بهشتم. بر حذر باشید كسی كه بر دشمنی آل محمد(ص) بمیرد بوی بهشت را نخواهد شنید.
( متقی هندی در كنز العمال – امام احمد بن حنبل در مناقب نقل كرده اند.)

 

99 - جابر بن عبدالله انصاری نقل میكند كه پیامبر (ص) فرمودند: جبرئیل از جانب حق تعالی ورق سبزی از درخت آس آورد كه بسفیدی روی آن نوشته شده بود:
انّی افترضت مُحّبه علی ابن ابیطالب علی خلقی فبلغهُم ذلك عنی.
من ( خدا) واجب گردانیدم دوستی علی ابن ابیطالب را بخلق، پس بر تست كه این پیغام را بخلق برسانی.
( خوارزمی در مناقب نقل كرده.)

 

100 - سلمان نقل میكند كه رسول خدا (ص) فرمودند:
علیكم بعلی ابن ابیطالب (ع) فانّه مولیكم فاحبُوه و عالمكم فالزموه و قائدكم الی الجنّه فغروه و اذا دعاكم فاجیبوه و اذا امركم فاطیعوه فاحبوه بحبّی و اكرموه بكرامتی ما قلت بكم فی علی (ع) الا بما امر نی ربّی جل عظمته.
ای مردم بر شماست كه از حال علی ابن ابیطالب و فضل و كمال و قرب و منزلت او غافل نشوید، بدرستیكه او مولای شماست، پس باید كه او را دوست بدارید و بزرگ شماست باید كه او را ملازم باشید و از او مسائل را فرا گیرید و اوست كه شما را به بهشت میكشد و میبرد او را عزیز دارید و اگر شما را بطلبد و بخواند اجابت كنید و چون شما را امر به چیزی نماید فرمان برید، باید كه او را دوست بدارید بسبب دوستی من و او را عزیز و مكرم دارید به جهت كرامت و عزّت من و آنچه من گفته ام به شما در شأن علی (ع) نگفته ام الا آنچه پروردگار جل عظمت مرا امر نموده است به آن.
(صدرالائمه موفق بن احمد مكی « از علمای بزرگ اهل سنت »)

_____________________________________________________________________________________

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه چهاردهم مرداد 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: حب و بغض،     | نظرات()