براساس‌ اعتقاد قطعی‌ ما، به‌ هنگام‌ ظهور موفور السّرور یوسف‌ زهرا، گروهی‌ از مؤمنان‌ خالص‌ و جمعی‌ از ملحدان‌ خالص‌ به‌ این‌ جهان‌ برمی‌گردند، تا پیش‌ از هنگامة‌ رستاخیز، در دادگاه‌ عدل‌ مهدوی‌ به‌ پروندة‌ آنان‌ رسیدگی‌ شود.
اعتقاد به‌ رجعت‌ از ضروریات‌ عقیدتی‌ مذهب‌ شیعه‌ 28 ، مورد اتفاق‌ همة‌ شیعیان‌ در طول‌ قرون‌ و اعصار بوده‌ 29 آیات‌ فراوانی‌ از قرآن‌ 30 و روایات‌ بی‌شماری‌ از پیشوایان‌ معصوم‌ در این‌ رابطه‌ در مجامع‌ حدیثی‌ آمده‌ است‌. 31
در احادیث‌ رجعت‌ تصریح‌ شده‌ كه‌ غاصبان‌ فدك‌، قتلة‌ كربلا و دیگر ستم‌پیشگانی‌ كه‌ حقوق‌ اهل‌ بیت‌(ع‌) را پایمال‌ كردند، شخصاً برمی‌گردند و به‌ كیفر اعمال‌ خود می‌رسند. 32 و اینك‌ چند نمونه‌:
1. امام‌ صادق‌(ع‌) می‌فرماید:
إن‌ أوّل‌ من‌ یكرّ إلی‌ الدّنیا الحسین‌ بن‌ علی‌ و أصحابه‌، و یزید بن‌ معاویه‌ و أصحابه‌، فیقتلهم‌ حذو القذّة‌ بالقذّة‌.
نخستین‌ كسی‌ كه‌ در هنگامة‌ رجعت‌ برمی‌گردد، امام‌ حسین‌ و یارانش‌ می‌باشند، كه‌ همراه‌ یزید و یارانش‌ برمی‌گردند، پس‌ آنها را مطابق‌ اعمالشان‌ به‌ كیفر می‌رساند، همانند تطابق‌ پره‌های‌ تیر با یكدیگر. 33

 

2. خداوند منان‌ شهادت‌ و مصائب‌ امام‌ حسین‌(ع‌) را به‌ پیامبر اكرم‌(ص‌) خبر داد و او را آگاه‌ ساخت‌ كه‌ حسین‌اش‌ كشته‌ می‌شود، ولی‌ بعداً به‌ دنیا برمی‌گردد و بر دشمنانش‌ پیروز می‌شود و آنها را به‌ قتل‌ می‌رساند، آنگاه‌ فرمانروایی‌ زمین‌ را به‌ او می‌سپارد. 34
3. امیر مؤمنان‌(ع‌) به‌ فرازهای‌ حساس‌ از صحنة‌ تهاجم‌ سپاه‌ امام‌ حسین‌(ع‌) به‌ اردوی‌ یزید در خطبة‌ «مخزون‌» اشاره‌ می‌كند. 35
4. امام‌ باقر(ع‌) می‌فرماید: حضرت‌ حسین‌(ع‌) خروج‌ می‌كند، انتقام‌ خون‌ خود و اصحابش‌ را می‌گیرد، آنگاه‌ امیرالمؤمنین‌ علی‌ بن‌ ابی‌طالب‌(ع‌) خروج‌ می‌كند. 36
این‌ مضمون‌ را شیخ‌ طوسی‌ نیز از طریق‌ فضل‌ بن‌ شاذان‌ روایت‌ كرده‌ است‌. 37
5. امام‌ صادق‌(ع‌) از قول‌ اسماعیل‌ صادق‌ الوعد نقل‌ می‌كند كه‌ به‌ درگاه‌ حضرت‌ احدیت‌ عرضه‌ داشت‌:
إنّك‌ وعدت‌ الحسین‌، علیه‌السلام‌، أن‌ تكرّه‌ إلی‌ الدّنیا، حتّی‌ ینتقم‌ بنفسه‌ ممّن‌ فعل‌ ذلك‌ به‌.
خدایا! تو به‌ حسین‌ عزیزت‌ وعده‌ فرموده‌ای‌ كه‌ او را به‌ دنیا باز گردانی‌، تا شخصاً از كسانی‌ كه‌ این‌ جنایتها را در حق‌ او مرتكب‌ شده‌اند، انتقام‌ بگیرد. 38
6. امام‌ باقر(ع‌) می‌فرماید:
إنّ لعلیّ(ع‌) إلی‌ الارض‌ كرّة‌ مع‌الحسین‌(ع‌) یقبل‌ برایته‌ حتّی‌ ینتقم‌ من‌ بنی‌امیّة‌ و معاویة‌ و آل‌ معاویة‌.
علی‌(ع‌) در عهد امام‌ حسین‌(ع‌) رجعت‌ می‌كند، با پرچم‌ همیشه‌ پیروزش‌ حمله‌ می‌كند، از بنی‌امیه‌، معاویه‌ و آل‌ معاویه‌ انتقام‌ می‌گیرد. 39
7. امام‌ صادق‌(ع‌) در ضمن‌ حدیث‌ مفصلی‌ می‌فرماید:
مامن‌ إمام‌ فی‌ قرن‌ إلاّ و یكرّ معه‌ البرّ والفاجر فی‌ دهره‌، حتّی‌ یدیل‌ الله المؤمن‌ الكافر.
هیچ‌ امامی‌ در قرنی‌ نبوده‌ جز اینكه‌ خوبان‌ و بدان‌ عصر او نیز به‌ همراه‌ او رجعت‌ می‌كنند، پس‌ خداوند خوبان‌ را بر بدان‌ چیره‌ می‌سازد. 40
از احادیث‌ هفتگانه‌ای‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نمی‌ از یم‌ و اندكی‌ از بسیار احادیث‌ رجعت‌ در اینجا آوردیم‌ به‌ روشنی‌ معلوم‌ می‌شود كه‌ در هنگامة‌ رجعت‌ شخص‌ ستمكاران‌ رجعت‌ می‌كنند و انتقام‌ خاندان‌ عصمت‌ و طهارت‌ و دیگر مظلومان‌ تاریخ‌ از شخص‌ آنها گرفته‌ می‌شود.
از این‌ احادیث‌ استفاده‌ می‌شود كه‌ انتقام‌ هر امامی‌ توسط‌ خود آن‌ امام‌ در عالم‌ رجعت‌ گرفته‌ می‌شود. و این‌ نكته‌ای‌ است‌ كه‌ بسیاری‌ از احادیث‌ رجعت‌ بر آن‌ دلالت‌ می‌كند.
پی‌نوشتها :

1 . شیخ‌ طوسی‌، الغیبة‌، ص‌148.
2 . همو، مصباح‌ المتهجد، ص‌74.
3 . شیخ‌ صدوق‌، كمال‌الدین‌، ج‌2، ص‌384.
4 . ابن‌ المشهدی‌، المزار الكبیر، ص‌579.
5 . همان‌.
6 . شیخ‌ طوسی‌، مصباح‌ المتهجد، ص‌775.
7 . شیخ‌ صدوق‌، عیون‌الاخبار، ج‌1، ص‌273؛ ابن‌ قولویه‌، كامل‌ الزیارات‌، ص‌63؛ محدث‌ بحرانی‌، تفسیر البرهان‌، ج‌6، ص‌86؛ همو، حلیة‌الابرار، ج‌5، ص‌404، قندوزی‌، ینابیع‌ المودة‌، ج‌3، ص‌243.
8 . این‌ آیة‌ شریفه‌ در پنج‌ سوره‌ عیناً تكرار شده‌: سوره‌ انعام‌(6)، آیه‌ 164؛ سوره‌ إسراء(17)، آیه‌ 15؛ سوره‌ فاطر(35)، آیه‌ 18؛ سوره‌ زمر(39)، آیه‌ 7 و در یك‌ مورد به‌ تعبیر (ألاّتزر) از صحف‌ ابراهیم‌ نقل‌ شده‌ است‌. سورة‌ نجم‌(53)، آیه‌ 38.
9 . علاّمه‌ مجلسی‌، بحارالانوار، ج‌2، ص‌245-242.
10. سورة‌ هود(11)، آیه‌ 46.
11. محدث‌ نوری‌، نفس‌ الرحمان‌، ص‌32.
12. منظور از «محمدها»: محمد حنیفه‌، محمد بن‌ ابی‌بكر، محمدبن‌ جعفر و محمدبن‌ ابی‌حذیفه‌ می‌باشند. ر.ك‌: رجال‌ كشی‌، ص‌70.
13. مامقانی‌، تنقیح‌ المقال‌، ج‌3، ص‌111.
14. امام‌ رضا(ع‌) در حدیثی‌ او را از شیعیان‌ حقیقی‌ و در ردیف‌ سلمان‌ و ابوذر یاد كرده‌ می‌فرماید: «شیعیان‌ امیر مؤمنان‌ عبارتند از: حسن‌، حسین‌، سلمان‌، ابوذر، مقداد، عمار و محمد بن‌ ابی‌بكر، كه‌ هرگز با فرمان‌ او مخالفت‌ نكردند. مجلسی‌، بحارالانوار، ج‌22، ص‌330.
15. محمدبن‌ یعقوب‌ كلینی‌، كافی‌، ج‌8، ص‌238.
16. سورة‌ اسراء(17)، آیه‌ 71.
17. سورة‌ ابراهیم‌(14)، آیه‌ 36.
18. علامه‌ مجلسی‌، همان‌، ج‌8، ص‌46.
19. سورة‌ هود(11)، آیة‌ 65؛ شعراء(26)، آیة‌ 157؛ شمس‌(91)، آیة‌ 14.
20. سورة‌ آل‌ عمران‌(3)، آیة‌ 183.
21. علامه‌ مجلسی‌، همان‌، ج‌9، ص‌192.
22. سیدرضی‌، نهج‌البلاغه‌، خطبة‌ 12.
23. علامه‌ مجلسی‌، همان‌، ج‌45، ص‌295.
24. همان‌، ج‌44، ص‌304.
25. قندوزی‌، ینابیع‌المودة‌، ج‌3، ص‌243.
26. علامه‌ مجلسی‌، همان‌، ج‌52، ص‌313.
27. شیخ‌ موسی‌ عباسی‌ زنجانی‌، مدینة‌ البلاغه‌، ج‌1، ص‌235-232. متن‌ كامل‌ خطبة‌ حضرت‌ رسول‌(ع‌) در روز عید سعید غدیر، در كتاب‌ ارزشمند مدینة‌ البلاغه‌، (ج‌1، ص‌248-213) آمده‌ است‌.
28. شیخ‌ حر عاملی‌، الاءیقاظ‌ من‌ الهجعة‌ فی‌ إثبات‌ الرجعة‌، ص‌82.
29. شیخ‌ حر عاملی‌، اندیشه‌های‌ كلامی‌ شیخ‌ مفید، ص‌355.
30. در كتاب‌ «رجعت‌ یا دولت‌ كریمة‌ اهل‌ بیت‌» از محمد خادمی‌ شیرازی‌، هفتاد آیه‌ از آیات‌ مربوط‌ به‌ رجعت‌ گرد آمده‌ است‌.
31. شیخ‌ حر عاملی‌ در كتاب‌ ارزشمند: «الاءیقاظ‌ من‌ الهجعة‌ فی‌ إثبات‌ الرجعة‌» 520 حدیث‌ پیرامون‌ رجعت‌ نقل‌ كرده‌ است‌.
32. ر.ك‌: طبرسی‌، إعلام‌ الوری‌، ج‌2، ص‌243؛ شیخ‌ صدوق‌، كمال‌ الدین‌، ج‌2، ص‌377؛ طبری‌، دلائل‌ الاءمامة‌، ص‌455؛ بحرانی‌، حلیة‌الابرار، ج‌2، ص‌599؛ شیخ‌ صدوق‌، علل‌ الشرایع‌، ج‌2، ص‌580؛ بحرانی‌، حلیة‌ الابرار، ج‌2، ص‌605.
33. عیاشی‌، تفسیر، ج‌3، ص‌39؛ علاّمه‌ مجلسی‌، همان‌، ج‌53، ص‌76.
34. علی‌ بن‌ ابراهیم‌، تفسیر قمی‌، ج‌2، ص‌297.
35. الحلی‌، مختصر البصائر، ص‌200.
36. همو، ص‌49.
37. شیخ‌ طوسی‌، الغیبة‌، ص‌479.
38. ابن‌ قولویه‌، كامل‌ الزیارات‌، ص‌65.
39. شیخ‌ حر عاملی‌، همان‌، ص‌263.
40. الحلی‌، همان‌، ص‌27.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه یازدهم مرداد 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: سوالات شیعه، حب و بغض،     | نظرات()