مقبول انت منى و ممدوح هل اتى ----- قایل به قول لوكشف و دافع مضار
زوج بتول و ابن عم حضرت رسول (ص ) ----- قایم مقام احمد و محمود كردگار
خیبر گشا و قافله سالار دین حق ----- مالك رقاب قنبر و داراى ذوالفقار
خورشید را چه حد كه زند لاف روشنى ----- جایى كه گشته سایه او مطلع النهار
جایى كه گشت دوش نبى نقش مقدمش ----- كلك مرا چه حد كه شود منقبت نگار...
از خشم او بود شررى صرصر خزان ----- از لطف او بود اثرى نشئه بهار
از خامه اى كه شرح صفاتش رقم كند ----- نبود عجب كه بارد اگر نافه تتار
چون بحر نعت و منقبتت بیكران بود ----- كى مى كند خیال منى اندر آن گذار
در روضه ات كه كعبه سیه پوش هجر اوست ----- هر دم كنم به خویشتن این مطلع آشكار
كاى زاده حریم حرم شاه نامدار ----- گشته بلند صیت كمالت به هر دیار
در درگهت كه غیرت باب الجنان بود ----- افتم به سر كه سازم از آن تاج افتخار
در صحن آستانه قدس آشیانه ات ----- بار دگر شوم ز ترنم سخنگزار
كاى آفتاب اوج ولایت تویى تویى ----- مولاى عاجزان سیه روزگار خوار
كشتى شكستگان محیط گناه را ----- لطفت به نیم جذبه رساند به اعتبار
شاها منم كه در ره مدح و ثناى تو ----- گردیده ام به توسن نطق و بیان سوار
دانم یقین كه مرحمتت همرهى كند ----- دارم به راه مكرمتت چشم انتظار
چون نیست نعت ذات تو را مقطعى از آن ----- گردیده است بار دگر مطلع آبدار
افتاده ام به بحر معاصى حباب وار ----- دست من است لامع و دامان هشت و چار
از حد گذشت طول و ز هم بگسلد كلام ----- از بهر اختتام دو دست دعا بر آر
سر سبز باد باغ مراد موافقت ----- چندان كه هست رشك خزان رونق بهار
بى توشه باد راه امید مخالفت ----- تا هست مطلب دل عاشق وصل یار
( لامع درمیانى 1076 ه )

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه چهاردهم مرداد 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: اشعار در وصف مولا علی(ع)،     | نظرات()