1- سوره الفاتحه - آیه 1 - 7: حضرات ائمه علیهم السلام تأویل، سبع مثانی، حضرت مهدی علیه السلام و قرآن عظیم.
2- سوره البقره - آیه 3: ایمان به حضرت مهدی علیه السلام، ایمان به غیب
3- سوره البقره - آیه 37: حضرت مهدی علیه السلام، كلمه الله عزوجل (كلام الله)
4- سوره البقره - آیه 114: فتح شهرهای روم بدست توانای حضرت مهدی علیه السلام
5- سوره البقره - آیه 115: حضرت مهدی علیه السلام، امر حكیم پروردگار
6- سوره البقره - آیه 124: حضرت مهدی علیه السلام، كلمه الله عزوجل (كلام الله)
7- سوره البقره - آیه 133: جریان سنت حضرت یعقوب علیه السلام در مورد حضرت مهدی علیه السلام
8- سوره البقره - آیه 148: جمع آوری یاران حضرت مهدی علیه السلام در مكه و بعضی اتفاقات سال ظهور
9- سوره البقره - آیه 155: بروز قحطی و وحشت قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام
10- سوره البقره - آیه 157: فضیلت و عظمت مجاهدان و شهداء راه حضرت مهدی علیه السلام
11- سوره البقره - آیه 210: فرود و نزول حضرت مهدی علیه السلام در كوفه در میان هفت هاله ای از نور
12- سوره البقره - آیه 243: تشبیه رجعت به زنده نمودن گیاهان در آیه، رجعت و بازگشت اموات به دنیا در زمان حضرت مهدی علیه السلام و بعد از آن
13- سوره البقره - آیه 249: جریان ابتلاء و گرفتاری یاران طالوت پیامبر در مورد یاران حضرت مهدی علیه السلام
14- سوره البقره - آیه 259: احیاء اسلام و عظمت و امامت ائمه علیهم السلام به قیام حضرت مهدی علیه السلام.

15- سوره البقره - آیه 261: حضرت مهدی علیه السلام سنبله مباركه از نسل امام حسین علیه السلام
16- سوره البقره - آیه 269: فضیلت عارفان و عاشقان حضرت مهدی علیه السلام. كسیكه امام زمان خودش را شناخت، تأخیر ظهور حضرت علیه السلام به او زیان نمی رساند.
17- سوره آل عمران - آیه 37: ظرف غذا و طعام بهشتی حضرت فاطمه علیها السلام در نزد حضرت مهدی علیه السلام
18- سوره آل عمران - آیه 46: نزول حضرت عیسی علیه السلام در سن میانسالگی
19- سوره آل عمران - آیه 55: نزول حضرت عیسی علیه السلام و قتل دجال بدست آن حضرت در زمان حضرت مهدی علیه السلام
20- سوره آل عمران - آیه 68: خطبه حضرت مهدی علیه السلام هنگام قیام در كنار كعبه
21- سوره آل عمران - آیه 81: رجعت و بازگشت ائمه و انبیاء علیهم السلام و مؤمنین و دشمنان دین به دنیا
22- سوره آل عمران - آیه 83: بروز حوادث و اتفاقات در عالم و پیروزی اسلام و حق و عدالت به دست آن حضرت بر جمیع عالم
23- سوره آل عمران - آیه 97: حضرت مهدی علیه السلام و بیعت با آن حضرت، حرم امن الهی
24- سوره آل عمران - آیه 125: فرستادن ملائكه از سوی خداوند به جنگ بدر به جهت یاری حضرت مهدی علیه السلام
25- سوره آل عمران - آیه 140: حضرت مهدی علیه السلام، دولت و حكومت حق الهی
26- سوره آل عمران - آیه 142: امتحان و ابتلاء مؤمنین به فتنه ها قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
27- سوره آل عمران - آیه 144: رجعت و بازگشت شهداء به دنیا
28- سوره آل عمران - آیه 200: وجوب اعتقاد و تمسك به حضرت مهدی علیه السلام در زمان غیبت
29- سوره النساء - آیه 59: حضرت مهدی علیه السلام؛ ولی امر و بركات وجود آن حضرت در زمان غیبت، و بیعت ایشان بین ركن و مقام
30- سوره النساء - آیه 69: حضرت مهدی علیه السلام از اولین افراد بهشت
31- سوره النساء - آیه 77: قیام حضرت مهدی علیه السلام، اجل و امر نزدیك و قریب العهد الهی در قرآن کریم
32- سوره النساء - آیه 130: سفر حضرت مهدی علیه السلام به عراق و مصر و گسترش عدالت آن حضرت
33- سوره النساء - آیه 159: نماز حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی علیهما السلام
34- سوره المائده - آیه 3: یأس و ناامیدی بنی امیه از دستیابی بر آل محمد صلی الله علیه و آله به قیام آن حضرت
35- سوره المائده - آیه 12: حضرت مهدی علیه السلام دوازدهمین و آخرین برگزیده الهی
36- سوره المائده - آیه 14: گروهی از سودان از یاران حضرت مهدی علیه السلام
37- سوره المائده - آیه 20: بازگشت و رجعت انبیاء و ائمه علیهم السلام به دنیا
38- سوره المائده - آیه 41: خواری و ذلت دشمنان دین به قیام حضرت مهدی علیه السلام
39- سوره المائده - آیه 54: یاوران حضرت مهدی علیه السلام، ذخایر الهی برای آن حضرت
40- سوره المائده - آیه 118: بی اعتقاد شدن مسیحیان به حضرت عیسی در زمان حضرت مهدی علیهما السلام
41- سوره الانعام - آیه 2: حتمیت و قطعیت خروج سفیانی
42- سوره الانعام - آیه 37: بروز و ظهور آیات، نشانه ها و فتنه های عجیب در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام
43- سوره الانعام - آیه 44 - 45: عذاب ناگهانی ظالمین بظهور حضرت مهدی علیه السلام
44- سوره الانعام - آیه 65: بروز و ظهور اختلاف، بلاها و فتنه ها درمیان اهل قبله
45- سوره الانعام - آیه 89: یاران حضرت مهدی علیه السلام، ذخائر الهی
46- سوره الانعام - آیه 158: طلوع خورشید از مغرب و علامات دیگر در آخر الزمان
47- سوره الاعراف - آیه 46: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام رجال اعراف در قرآن
48- سوره الاعراف - آیه 53: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ تأویل قرآن
49- سوره الاعراف - آیه 71: فضیلت و عظمت انتظار فرج
50- سوره الاعراف - آیه 96: رجعت امام حسین و ائمه علیهم السلام و حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله در عصر آن حضرت
51- سوره الاعراف - آیه 128: حكم اراضی در عصر غیبت و هنگام قیام آن حضرت. دولت ائمه علیهم السلام آخرین دولتها
52- سوره الاعراف - آیه 155: تشبیه رجعت به زنده نمودن یاران حضرت موسی در كوه طور
53- سوره الاعراف - آیه 156 - 157: حضرت مهدی علیه السلام در تورات و انجیل و نجات مؤمنین به دست آن حضرت
54- سوره الاعراف - آیه 159: رجعت و بازگشت عده ای از مؤمنین به دنیا برای یاری حضرت مهدی علیه السلام
55- سوره الاعراف - آیه 172: پیمان گرفتن خداوند از انبیاء علیهم السلام در مورد حضرت مهدی علیه السلام
56- سوره الاعراف - آیه 181: حضرات ائمه و حضرت رسول صلی الله علیه و آله؛ شاهدان الهی بر مردم
57- سوره الاعراف - آیه 187: قیام ناگهانی حضرت مهدی علیه السلام
58- سوره الانفال - آیه 7 - 8: زنده شدن حق و حقیقت و از بین رفتن باطل به دست حضرت مهدی علیه السلام
59- سوره الانفال - آیه 39: از بین رفتن شرك و كفر، و شكست آخرین گروه مخالف به دست آن حضرت
60- سوره الانفال - آیه 75: امامت در نسل امام حسین علیه السلام و وجود دو غیبت برای حضرت مهدی علیه السلام
61- سوره التوبه - آیه 3: دعوت حضرت مهدی علیه السلام اهل عالم را برای پذیرش امامت خود
62- سوره التوبه - آیه 16: امتحان و ابتلا مؤمنین به فتنه ها قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
63- سوره التوبه - آیه 32: پیروزی اسلام و تمام ادیان به دست مبارك حضرت مهدی علیه السلام
64- سوره التوبه - آیه 33: معنی پیروزی اسلام به دست آن حضرت، و تمسخر مؤمنین توسط مردم به غیبت را، و نزول حضرت عیسی
65- سوره التوبه - آیه 34: حرمت نگهداری گنج و طلا و نقره در عصر حضرت مهدی علیه السلام
66- سوره التوبه - آیه 36: از بین رفتن شرك و مشركین بدست حضرت مهدی علیه السلام
67- سوره التوبه - آیه 52: - نزول عذاب بر دشمنان و كشته شدن آنها بدست اصحاب حضرت مهدی علیه السلام
68- سوره التوبه - آیه 111: مقام مؤمنین در نزد خداوند و بازگشت و رجعت آنها بدنیا
69- سوره التوبه - آیه 119: حضرات ائمه علیهم السلام؛ صادقان و راستگویان در قرآن
70- سوره یونس - آیه 20: ایمان به حضرت مهدی علیه السلام، ایمان به غیب و فضیلت انتظار فرج
71- سوره یونس - آیه 24: قیام حضرت مهدی علیه السلام در اوج قدرت دشمنان و نشانه‏های از بین رفتن حكومت آنها
72- سوره یونس - آیه 35: ندای آسمانی بنام آن حضرت و ندای شیطان بر ضد آن و راه شناخت آنها از یكدیگر
73- سوره یونس - آیه 39: أن الرجعه من التأویل الذی لا یحیط بعلمه الناس
74- سوره یونس - آیه 48: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، دوازده مهدی و امت اسلام آخرین آنها حضرت مهدی علیه السلام (فضل المؤمنین بالمهدی علیه السلام فی غیبته)
75- سوره یونس - آیه 50: نزول عذاب در آخر الزمان بر فاسقان و گنهكاران
76- سوره یونس - آیه 62: شیعیان حضرت مهدی علیه السلام، اولیاء الهی
77- سوره یونس - آیه 64: بشارت دادن به مؤمنین قبل از مرگ به قیام حضرت مهدی علیه السلام و نابودی دشمنان
78- سوره یونس - آیه 98: خواری و مسخ بعضی از مردم قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام
79- سوره هود - آیه 8: اصحاب حضرت قائم علیه السلام امت معدود و معین در قرآن
80- سوره هود - آیه 18: فتنه و بلاهای گوناگون و نداهای آسمانی قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
81- سوره هود - آیه 80: قوت و نیرومندی حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت
82- سوره هود - آیه 83: نزول عذابهای گوناگون مانند فرو رفتن در زمین و غیر آن بر دشمنان حضرت مهدی علیه السلام
83- سوره هود - آیه 86: حضرت مهدی علیه السلام، بقیه الله و خطبه آن حضرت در كنار كعبه
84- سوره هود - آیه 93: فضیلت انتظار فرج
85- سوره هود - آیه 110: ظاهر نمودن قرآن كه دست خط حضرت علی علیه السلام است توسط حضرت مهدی علیه السلام
86- سوره یوسف - آیه 110: ظهور حضرت مهدی علیه السلام و احیاء حق و پیروزی بعد از یأس و ناامیدی
87- سوره الرعد - آیه 7: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، هادیان امت اسلام
88- سوره الرعد - آیه 13: تحولات و تغییرات سریع در مردم هنگام نزدیك ظهور حضرت مهدی علیه السلام
89- سوره الرعد - آیه 29: فضیلت مؤمنین و متمسكین به امامت حضرت قائم علیه السلام در عصر غیبت
90- سوره ابراهیم - آیه 5: اعتقاد به حضرت مهدی علیه السلام از ایمان به غیب
91- سوره ابراهیم - آیه 28: حضرت پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین؛ نعمتهای الهی
92- سوره إبراهیم - آیه 44: ظهور و قیام حضرت قائم علیه السلام؛ وعده نزدیك الهی
93- سوره إبراهیم - آیه 45: رسیدن مساكن و بیوت ظالمین به حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت
94- سوره إبراهیم - آیه - 46: شدت مكر و حیله دشمنان حضرت قائم علیه السلام
95- سوره الحجر - آیه 16 - 17: سنگسار شدن شیطان بدست مؤمنین در عصر حضرت مهدی علیه السلام
96- سوره الحجر - آیه 36 - 38: پایان مهلت شیطان تا عصر حضرت مهدی علیه السلام و كشته شدن او بدست آن حضرت
97- سوره الحجر - آیه 75 - 76: حضرت مهدی علیه السلام یاران و دشمنان خود را به الهام می شناسد
98- سوره الحجر - آیه 87: حضرات ائمه علیهم السلام تأویل، سبع مثانی، و حضرت مهدی علیه السلام قرآن عظیم
99- سوره النحل - آیه 1: حضرت مهدی علیه السلام؛ ‏امر و فرمان الهی
100- سوره النحل - آیه 22: وجوب اعتقاد به حقانیت رجعت و بازگشت به دنیا
101- سوره النحل - آیه 33 - 34: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ ‏امر و فرمان الهی و آیت انتظار
102- سوره النحل - آیه 37 - 40: رجعت و بازگشت دشمنان و كفار قبل از قیامت و هنگام قیام حضرت مهدی علیه‏السلام به دنیا و انتقام از آنها
103- سوره النحل - آیه 45: فرو رفتن دشمنان آن حضرت در زمین بیداء (بین مدینه و مكه)
104- سوره الإسراء - آیه 4 - 6: قیام یاران حضرت مهدی علیه السلام قبل از قیام آن حضرت و انتقام از دشمنان
105- سوره الاسراء - آیه 7: قیام حضرت مهدی علیه السلام و یاران آن حضرت، وعده‏ آخرت در قرآن
106- سوره الاسراء - آیه 33: حضرت مهدی ولی خون امام حسین علیهما السلام و انتقام گیرنده آن حضرت از قاتلین جدش
107- سوره الاسراء - آیه 71: عارف به حق حضرت مهدی علیه السلام بمنزله یاور آن حضرت و شهید راه رسول الله صلی الله علیه و آله
108- سوره الاسراء - آیه 72: رجعت و بازگشت به دنیا به منزله آخرت در قرآن
109- سوره الاسراء - آیه 81: از بین رفتن باطل به قیام حضرت مهدی علیه السلام
110- سوره الكهف - آیه 47: رجعت و بازگشت دشمنان الهی و انتقام از آنها هنگام رجعت ائمه علیهم السلام
111- سوره الكهف - آیه 98: برداشته شدن تقیه و انتقام از دشمنان خداوند هنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام
112- سوره مریم - آیه 37: اختلاف احزاب در دنیا و بروز برچمهای خراسان قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
113- سوره مریم - آیه 54: رجعت و بازگشت حضرت اسماعیل پیامبر بهمراه امام حسین علیهما السلام
114- سوره مریم - آیه 75 - 76: انتقام خداوند از دشمنان به دست حضرت مهدی علیه السلام
115- سوره طه - آیه 110 - 113: قیام حضرت مهدی علیه السلام، اخبار و ذكر، قرآن
116- سوره طه - آیه 115: أن الله تعالی أخذ میثاق الانبیاء علی الاقرار بالمهدی علیه السلام
117- سوره طه - آیه 123: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام هادیان قرآن
118- سوره طه - آیه 124: خواری و رسوائی دشمنان ائمه علیهم السلام در رجعت و بازگشت به دنیا
119 - سوره طه - آیه 135: حضرت مهدی علیه السلام راه هموار در قران و هدایت مؤمنین به آن حضرت
120- سوره الانبیاء آیه 12 - 13: فرار و شكست دشمنان ائمه علیهم السلام و افتادن ثروتها و گنجهای آنان بدست آن حضرت
121- سوره الانبیاء - آیه 15: شكست و نابودی دشمنان حضرت مهدی علیه السلام اعم از یهود و نصاری
122- سوره الانبیاء - آیه 35: رجعت مؤمنین و شهدا به دنیا
123- سوره الانبیاء - آیه 38: فضیلت مؤمنین و متمسكین به آن حضرت در عصر غیبت
124- سوره الانبیاء - آیه 73: حضرت مهدی و ائمه علیهم السلام هادیان قرآن و وارثان پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله
125- سوره الانبیاء - آیه 95: اثبات رجعت و عدم عمومیت آن برای همه
126- سوره الانبیاء - آیه 105: حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت وارثان حقیقی زمین در قرآن
127- سوره الحج - آیه 39: خونخواهی حضرت مهدی علیه السلام از قاتلین امام حسین علیه السلام
128- سوره الحج - آیه 41: سیطرهء و تصرف و تسلط بر عالم و احیاء دین به دست حضرت مهدی علیه السلام
129- سوره الحج - آیه 45: محرومیت مردم از استفاده از علم حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت
130- سوره الحج - آیه 47: روز حضرت مهدی علیه السلام برابر با هزار سال
131- سوره الحج - آیه 60: پیروزی امام حسین علیه السلام به دست حضرت مهدی علیه السلام
132- سوره الحج - آیه 65: حضرت مهدی علیه السلام امان و پناه اهل زمین
133- سوره المؤمنون - آیه 101: ارث بردن برادران دینی از یكدیگر در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام
134- سوره المؤمنون - آیه 77: انتقام امیر المؤمنین - علی علیه السلام - از دشمنان خود در عصر رجعت
135- سوره النور - آیه 35: چهارده معصوم علیهم السلام نور الله و حضرت مهدی علیه السلام ستاره درخشان و آیت انتظار
136- سوره النور - آیه 53: كرامت و اعجاز یاران حضرت مهدی علیه السلام
137- سوره النور - آیه 55: وراثت زمین و خلافت ائمه علیهم السلام و مؤمنین در آن بنابه وعده الهی
138- سوره الفرقان - آیه 11: حضرات ائمه علیهم السلام ساعات دوازده گانه روز قرآن
139- سوره الفرقان - آیه 26: قیام حضرت مهدی؛ روز حكومت الهی و عبادت و اطاعت خداوند متعال
140- سوره الفرقان - آیه 54: حضرت مهدی علیه السلام؛ قدرت خداوند متعال در قرآن
141- سوره الفرقان - آیه 63 - 76: ائمه معصومین علیهم السلام؛ بندگان حقیقی خداوند
142- سوره الشعراء - آیه 4: بروز اختلافات و فتنه ها در عالم و ندای آسمانی به نام آن حضرت و ندای شیطان بر ضد آن
143- سوره الشعراء - آیه 21: جریان سنت و امر حضرت موسی در مورد حضرت مهدی علیهما السلام
144- سوره الشعراء - آیه 207: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ پایان مهلت ظالمین و جنایتكاران
145- سوره النمل - آیه 15: حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت؛ وارثان زمین در قرآن
146- سوره النمل - آیه 59: حضرت مهدی علیه السلام برگزیده الهی
147- سوره النمل - آیه 62: اجتماع اصحاب حضرت مهدی علیه السلام در مكه
148- سوره النمل - آیه 71: فضلیت مؤمنین در غیبت حضرت مهدی علیه السلام
149- سوره النمل - آیه 82: از روایات شیعه درباره دابه الارض در قران (جنبنده‏ زمین)
150- سوره النمل - آیه 83: رجعت شهدا و گروهی از مكذبین انبیاء و ائمه علیهم السلام به دنیا
151- سوره النمل - آیه 93: ائمه علیهم السلام؛ آیات وعده داده شده قرآن
152- سوره القصص - آیه 5: حضرت مهدی و ائمه علیهم السلام برگزیده‏گان الهی و وارثان حقیقی زمین و رجعت ایشان به دنیا
153- سوره القصص - آیه 85: اهمیت رجعت و بازگشت پیامبر و ائمه علیهم السلام به دنیا
154- سوره العنكبوت - آیه 1 - 2: فتنه ها و علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام و اتفاقات حجاز
155- سوره العنكبوت - آیه 10: حضرت قائم علیه السلام؛ نصر و یاری پروردگار
156- سوره العنكبوت - آیه 49: حضرت مهدی علیه السلام؛ آیات پروردگار در سینه های مؤمنین و صاحب شمشیر خدا
157- سوره الروم - آیه 1 - 3: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ نصر و یاری پروردگار و شادی مؤمنین در قبرها به ظهور آن حضرت
158- سوره الروم - آیه 4 - 5: شادی مؤمنین در قبرهای خود به ظهور حضرت مهدی علیه السلام
159- سوره لقمان - آیه 20: حضرت مهدی علیه السلام؛ نعمت باطنی خداوند و حضور آن حضرت در قلوب مؤمنین
160- سوره السجده - آیه 21: ظهور حضرت مهدی علیه السلام عذاب بزرگ، و زنده شدن زمین به رجعت
161- سوره السجده - آیه 27 - 30: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ روز فتح و پیروزی و ظاهر شدن گنجهای زمین
162- سوره الاحزاب - آیه 6: اهل بیت عصمت و طهارت اولوالارحام در قرآن
163- سوره الاحزاب - آیه 11: ابتلاء و امتحان مؤمنین و شدت فتنه ها قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
164- سوره الاحزاب - آیه 61 - 62: ملعونین در آیه دشمنان حضرت مهدی علیه‏السلام
165- سوره سبأ - آیه 18: ائمه علیهم السلام؛ قری مبارك در قرآن
166- سوره سبأ - آیه 28: رجعت و بازگشت حضرت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله به دنیا و اینكه روز فتح و پیروزی وعده داده شده‏ در آیه، حضرت مهدی علیه السلام است.
167- سوره سبأ - آیه 29: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ وعده‏ امت الهی و فضیلت مؤمنین و ثابت قدمان در عصر غیبت
168- سوره سبأ - آیه 51: ملیت و مشخصات و خروج سفیانی و جنگهای او و فرو رفتن سپاهیان او در زمین
169- سوره فاطر - آیه 41: ضرورت و لزوم وجود ائمه علیهم السلام در هر عصر و زمان
170- سوره یس - آیه 30: أن الارض لو خلیت من الحجه لساخت بأهلها
171- سوره یس - آیه 33: جنگ حضرت مهدی علیه السلام در مدینه و روئیدن اعجاز آمیز زراعت در زمین در عصر آن حضرت
172- سوره یس - آیه 48: فضلیت مؤمنین و متمسكین به آن حضرت در عصر غیبت
173- سوره یس - آیه 52: رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله به دنیا
174- سوره الصافات - آیه 83: معروفیت چهارده معصوم در نزد انبیاء و حضرت ابراهیم علیه السلام از شیعیان آنها
175- سوره ص - آیه 17: انتقام خداوند از دشمنان حضرت مهدی علیه السلام
176- سوره ص - آیه 77: رسوائی شیطان و سنگسار شدن او توسط مؤمنین در عصر حضرت مهدی علیه السلام
177- سوره ص - آیه 79 - 81: "یوم الوقت المعلوم" همان روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام
178- سوره ص - آیه 88: تأویل خبرهای عظیم الهی هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام
179- سوره الزمر - آیه 69: آباد شدن و نورانیت زمین در عصر حضرت مهدی علیه السلام و رجعت بعض ظالمین در عصر آن حضرت
180- سوره غافر - آیه 11: رجعت و بازگشت بعض ظالمین در عصر حضرت مهدی علیه السلام
181- سوره غافر - آیه 51: رجعت و بازگشت انبیاء و امیر المؤمنین و امام حسین علیهم السلام به دنیا
182- سوره فصلت - آیه 16: رسوائی و مسخ شدن دشمنان قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام
183- سوره فصلت - آیه 30: فضلیت و برتری ثابتین به امامت حضرت مهدی علیه السلام
184- سوره فصلت - آیه 34: عمل ننمودن حضرت مهدی علیه السلام به تقیه
185- سوره فصلت - آیه 45: آشكار نمودن قرآن به دست خط حضرت علی علیه السلام توسط حضرت مهدی علیه السلام
186- سوره فصلت - آیه 53: دشمنان حضرت مهدی علیه السلام در آیات وعده داده شده
187- سوره الشوری - آیه 1 - 2: رمزهای حروف "ح ، م ، ع ، س ، ق" - طالبین دنیا سهمی در دولت حضرت مهدی علیه السلام ندارند.
188- سوره الشوری - آیه 18: مذمت عجله كردن در ظهور حضرت مهدی علیه السلام و قیام آن حضرت؛ ساعت موعود در قرآن
189- سوره الشوری - آیه 2: أن أهل الدنیا لا نصیب لهم فی دوله المهدی علیه السلام
190- سوره الشوری - آیه 23 - 24: خداوند متعال حق را بوسیله حضرت مهدی علیه السلام استقرار می بخشد
191- سوره الشوری - آیه 41: غلبه و پیروزی حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بر دشمنان
192- سوره الشوری - آیه 45: ذلت و خواری دشمنان حضرت مهدی علیه السلام در عصر ظهور
193- سوره الزخرف - آیه 28: حضرت مهدی علیه السلام؛ كلمه باقیه در آیه و وجود دو غیبت و اولاد برای آن حضرت
194- سوره الزخرف - آیه 61: قیام حضرت مهدی علیه السلام، علم الساعه در قرآن و نزول حضرت عیسی علیه السلام
195- سوره الزخرف - آیه 65: فتنه ها و علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام
196- سوره الزخرف - آیه 66: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ ساعت موعود در قرآن
197- سوره الدخان - آیه 3 - 4: حضرت مهدی علیه السلام؛ صاحب لیله القدر
198- سوره الجاثیه - آیه 14: روز قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ یكی از ایام الله
199- سوره الاحقاف - آیه 13: فضلیت ثابتین بر ولایت حضرت مهدی علیه السلام
200- سوره الاحقاف - آیه 35: پیمان خداوند از انبیاء درباره پیامبر اسلام و ائمه معصومین و حضرت مهدی علیهم السلام
201- سوره محمد (ص) - آیه 4: خاموش نشدن جنگها تا ظهور حضرت مهدی و عیسی علیهما السلام
202- سوره محمد (ص) - آیه 17: هدایت و رشد بیشتر مؤمنین به ولایت حضرت مهدی علیه السلام
203- سوره الفتح - آیه 25: كامل شدن درك و آگاهی مردم در عصر حضرت مهدی علیه السلام
204- سوره الفتح - آیه 28: ظهور اسلام بر دیگر ادیان به دست توانای حضرت مهدی علیه السلام
205- سوره ق آیه - 41 - 42: رجعت صیحه و نداء حق و نداء آسمانی بنام‏ حضرت مهدی علیه السلام
206- سوره الذاریات - آیه 22: قیام حضرت مهدی علیه السلام وعده الهی در قرآن
207- سوره الذاریات - آیه 23: ظهور حضرت مهدی علیه السلام همان "حق" در آیه
208- سوره الطور - آیه 1 - 3: عهد مكتوب پیامبر صلی الله علیه و آله برای حضرت مهدی علیه السلام
209- سوره الطور - آیه 47: عذاب دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله در عصر رجعت
210- سوره النجم - آیه 53: مذمت و لعنت اهل بصره، و بلاهای نازله بر آن
211- سوره القمر - آیه 1: علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام در عراق و دیگر جاها و نزدیك بودن قیام آن حضرت
212- سوره القمر - آیه 6: دوری و فاصله گرفتن مردم از اسلام هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام
213- سوره الرحمن - آیه 41: شناختن حضرت مهدی علیه السلام دشمنان را از روی قیافه ها
214- سوره الواقعه - آیه 10: حضرت مهدی علیه السلام و شیعیان آن حضرت سابقین در قرآن
215- سوره الحدید - آیه 16: عدم تأثیر طول زمان بر قلب مبارك حضرت قائم علیه السلام و قلوب اصحاب آن حضرت
216- سوره الحدید - آیه 17: هلاكت و مرگ زمین به كفر و كافرین و حیات و زنده شدن آن به بركت حضرت قائم علیه السلام
217- سوره الحدید - آیه 19: فضیلت صابران و مؤمنین و منتظرین ظهور حضرت مهدی علیه السلام
218- سوره الصف - آیه 8 - 9: از بین رفتن مشركین و منكرین ولایت و پیروزی اسلام بر جمیع ادیان در عصر ظهورآن حضرت
219- سوره الصف - آیه 13: بشارت مؤمنین به فتح و پیروزی در عالم بدست حضرت مهدی علیه السلام
220- سوره التغابن - آیه 12: در منكرین حق ائمه علیهم السلام تا قیام حضرت مهدی علیه السلام
221- سوره الملك - آیه 25: فضیلت مؤمنین به حضرت و صابرین و منتظرین ظهور حضرت مهدی علیه السلام
222- سوره الملك - آیه 30: غیبت طولانی حضرت مهدی علیه السلام و منظور از "الماء المعین" در آیه همان حضرت
223- سوره القلم - آیه 15: انكار نسب حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور توسط مردم
224- سوره المعارج - آیه 1 - 2: آتش گرفتن كوفه و مغرب و سوختن تمام دشمنان اهل بیت و قیام حضرت مهدی علیه السلام
225- سوره المعارج - آیه 4: آتش افتادن در كوفه پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
226- سوره المعارج - آیه 44: خواری و ذلت دشمنان حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور
227- سوره جن - آیه 16: استقامت در راه ولایت ائمه علیهم السلام و مقام مؤمنین به ایشان
228- سوره الجن - آیه 24: پیروزی حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بر دشمنان
229- سوره الجن - آیه 26: خبر دادن خداوند، اخبار حضرت مهدی علیه السلام و رجعت و قیامت را به انبیاء
230- سوره المزمل - آیه 10: حضرت مهدی علیه السلام مسلط بر خونهای ظلمه
231- سوره المدثر - آیه 1 - 2: شدت عذاب و انتقام از كافرین در عصر رجعت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله
232- سوره المدثر - آیه 4: سیره و روش حضرت مهدی علیه السلام در پوشیدن لباس
233- سوره المدثر - آیه 8: ندای جبرئیل علیه السلام سه مرتبه باسم حضرت مهدی علیه السلام و الهام آن حضرت هنگام ظهور
234- سوره المدثر - آیه 11: پایان مهلت دولت ابلیس (شیطان) هنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام
235- سوره المدثر - آیه 19 - 20: عذابهای گوناگون دشمنان به دست حضرت مهدی علیه السلام
236- سوره المدثر - آیه 35 - 36: رجعت و بازگشت حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله به دنیا
237- سوره المدثر - آیه 40 - 48: قیام حضرت مهدی علیه السلام، یوم الدین در قرآن
238- سوره النبأ - آیه 18: رجعت و بازگشت امام حسین علیه السلام اولین شخصیت به دنیا
239- سوره النازعات - آیه 6 - 7: رجعت و بازگشت امام حسین و امیر المؤمنین علی علیه السلام و مؤمنین به دنیا
240- سوره النازعات - آیه 12 - 13: رجعت بعضی دشمنان خداوند متعال
241- سوره عبس - آیه 21 - 23: رجعت شهدا به دنیا
242- سوره التكویر - آیه 15 - 16: قیام آن حضرت چون شهاب نورانی در شب ظلمانی، و امتحان مردم در زمان غیبت
243- سوره المطففین - آیه 13: انكار نسب حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور توسط مردم
244- سوره الانشقاق - آیه 19: جریان سنن انبیاء درباره حضرت مهدی علیهم السلام
245- سوره البروج - آیه 1: حضرات ائمه معصومین از حضرت علی تا حضرت مهدی علیهم السلام برجهای آسمان نبوت
246- سوره الطارق - آیه 15 - 17: انتقام حضرت مهدی علیه السلام از جباران و طاغوتیان
247- سوره الغاشیه - آیه 1 - 4: حضرت مهدی علیه السلام با دشمنان حق سازش نمی كند
248- سوره الفجر - آیه 1 - 3: حضرت مهدی علیه السلام تأویل و بطون آیات سوره‏ فجر
249- سوره الفجر - آیه 22: تجلی قدرت الهی به قیام حضرت مهدی علیه السلام
250- سوره الشمس - آیه 1 - 15: ظهور حضرت مهدی و ائمه علیهم السلام همان "النهار والضحی" در آیه
251- سوره اللیل - آیه 1 - 21: - حضرت مهدی علیه السلام همان "النهار" در آیه ... و أن المهدی علیه السلام یقوم بالغضب علی أعداء الله تعالی
252- سوره القدر - آیه 1 - 5: حضرت مهدی علیه السلام طلوع فجر در قرآن ... و صاحب لیله القدر
253- سوره البینه - آیه 5: دین حضرت مهدی علیه السلام؛ دین الهی
254- سوره التكاثر - آیه 3 - 8: دیدن مردم حق را در رجعت، و اینكه اهل بیت همان نعمت مورد سؤال از آن در آیه هستند
255- سوره العصر - آیه 1 - 3: عصر در آیه همان عصر حضرت مهدی علیه السلام

_____________________________________________________________________________________

نوشته شده در تاریخ شنبه هفدهم مرداد 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: سوالات شیعه، مناسبت‌ها،     | نظرات()