دوبیتی‌ در وصف مولا علی(ع)

 

هركس به علیّ روی تولی نكند
بالله به جز علیّ و اولاد علیّ

در ملك جنان روز جزا جا نكند
دردی ز كس، كسی مداوا نكند

 ****

ای فخر رسل كه دیر باز آمده‌ای
از لحن حدیث لی مع الله پیداست

شك نیست كه از راه دراز آمده‌ای
ای خواجه كه از كجا فراز آمده‌ای

 ****

از نقطه‌ی توحید كسی آگاه است
دو پای علیّ به دوش او دانی چیست؟

كاو را به احد زمیم احمد راهست
لائی كه به لا اله الّا الله است

 ****

هركه را صافی نشد دل از ولای مرتضی
طاعتِ حق بی ولای او چنان باشد كه كس

گو دم از شرعِ نبیّ مصطفی كمتر زند
خشت در دریا و خط بر صفحه‌ی كوثر زند

 ****


از خدا خواهم كه در هنگام مرگ و احتضار
پس چو در قبرم ملك پرسد ز مولا و امام

بر زبان گردد روانم حرف آخر یا علی
گویمش والله علی بالله علی تالله علی

 ****

ما بندگان درگه خلّاق سرمدیم
زیر لوای آل علی صف كشیده‌ایم

از دوستان حیدر و در دین احمدیم
چشم انتظار مهدی آل محمّدیم

 ****

حدیث فضل علی را تمام نتوان كرد
گمان مكن كه در این گفتگو بود اغراق

اگر مداد شود ابحر و قلم اشعار
چنین به ما خبر آمد از احمد مختار

 ****

گر مِهرِ علی به سینه داری خوش باش
روزی كه شوند غرق یم ناخلفان

ویرانه صفت دفینه داری خوش باش
تو نوح صفت سفینه داری خوش باش ****

توحید كه لا اله الّا الله است
اسمای دوازده امام معصوم

شرطش به خدا علی ولی الله است
توضیح محمد رسول الله است

 ****

خواهی اگر به مس، تن خود كیمیا كنی
باید علی الدّوام به گلزار زندگی

غوّاص وار در یَمِ عرفان شنا كنی
چون عندلیب منقبت مرتضی كنی

 ****

از نور نبی واقف این راه شدیم
چون پیروی نبی و آلش كردیم

و ز مِهر علی عارف الله شدیم
ز اسرار حقایق همه آگاه شدیم

 ****

گر مهر علی در دل و جانت نبود
اثنی عشری اگر نباشی به یقین

از دین محمّدی نشانت نبود
از دوزخ سوزنده امانت نبود

 ****

ای شهنشاهی كه مدّاح تو گردیده خدا
اختیار جزء و كلّ دادت خدا در انّما

وصف ذاتت را نموده حضرت خیر الوری
اندر احصینا تویی مقصود ذات كبریا

 ****

در خم غدیر كز خدای ازلی
دانی چه نتیجه كشف شد از اسلام

رفت آن همه تأكید به تعیین ولی
مقصود علی بود و تولّای علی

 ****

اسلام چو از نصب علی كامل شد
واضح زرضیتُ گشت این كز اسلام

اكملتُ ز حق به مصطفی نازل شد
در نصب علی رضای حق حاصل شد

 ****

هركس به ولایت علی كامل شد
معراج كمال علوی امروز است

تاریكی كفر از دلش زایل شد
كز دولت او دین خدا كامل شد

 ****

فرمود رسول قادر لم یزلی
افضل بود از طاعت كلّ ثقلین

در شأن وصی خویش با صوت جلی
یك ضربت روز خندق به دست علی


****

چو شد صدای علی بلند روز اَلست
سعید شد هركه او به عهد شد پای بست

بهر ولایش خدای با همه میثاق بست
گشت شقی آنكه او رشته‌ی پیمان گسست

****

امروز ز مرا به دشمنان غالب كن
فردا كه سر از خاك لحد بردارم

وندر طلب حقیقتم طالب كن
حشرم به علی‌بن ابیطالب كن

 ****

در برج وِلا مِهرِ جهان تاب علی است
از اول خلقت بشر تا محشر

بر شهر علوم سرمدی باب علی است
مظلومترین شهید محراب علی است

 ****

اكسیر اعظم است ولای تو یا مرتضی علی
هرگز نمی‌زنم به غیر، دست تمسّك تا به حشر

جانم به هر نفس به فدای تو یا مرتضی علی
من چنگ می‌زنم به ولای تو یا مرتضی علی

 ****

تا بر لب خویش نام حیدر داریم
از مِهر علی و یازده فرزندش

كِی بیم ز دشمن ستمگر داریم
ما گردِ دیارِ خویش سنگر داریم

 ****

در حشر قسیم جنّت و نار علی است
طوبی به كسی، حب علی در دل اوست

بر مؤمن و كافر اصل معیار علی است
میزان عمل فاعل مختار علی است

 ****

ای شحنه‌ی شرع و شوهر پاك بتول
در عالم علوی و جهان سفلی

در بازوی تو رونق آئین رسول
بی حبّ ولای تو، عمل نیست قبول

 ****

گر حبّ علی و آل بتولت نبود
گر طاعت حق جمله به جای آری تو

امید شفاعت ز رسلولت نبود
بی مهر علی هیچ قبولت نبود

 ****

شبی در محفلی ذكر علی بود
اگر آتش به زیر پوست داری

شنیدم عارفی فرزانه فرمود
نسوزی گر علی را دوست داری

 ****

كیست بعد از مصطفی مولای ما الّا علی
دشمنان را سر فكن لا سیف الّا ذوالفقار

برگزید از خلق عالم خالق یكتا علی
مؤمنان را با عطای لافتی الّا علی

 ****

در روز رزم شیردلی از علی بود
تأثیر ذكر نادعلی از علی بود

در عرش و فرش نور جلی از علی بود
پُر نور چشم نوح نبی از علی بود

 ****

یا علی ذاتت ثبوت قل هوالله احد
لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چو تو

نام تو نقش نگین امر الله الصّمد
لَم یكن بعد از نبی مثلث لَه كفواً احد

 ****

روز ایجاد كه حق خلقت دنیا می‌كرد
بلكه از آینه‌‌ی كنت نبیّاً چون نبی

در پس پرده علی بود و تماشا می‌كرد
سِیر در آب و گل آدم و حوّا می‌كرد

 ****

از عین علی عیون ما بینا شد
دریای علی نور خدا می‌بینم

وز لامِ علی لسان ما گویا شد
ز آن نور محمّد و علی پیدا شد

 ****

من موهبتی خاص ز داور دارم
از بهر و تولّای علی و آلش

چون در دل و جان ولایِ حیدر دارم
سلطانم و تاج نور بر سر دارم

 ****

تا نام علی ورد زبان است مرا
نامش كه رقم شده است بر صفحه‌ی دل

چون آینه روشن دل و جان است مرا
در روز جزا خط امان است مرا

 ****

یا رب به علی مرتضی میر هدی
چون دست اجل دامن عمرم گیرد

آن مِهر سپهر فضل و آن شیر خدا
دستم مكن از دامن آن شاه جدا

 ****

در بحر شرف گوهر یكدانه علی است
در كعبه ظهور كرد تا بر همه كس

بر مسند دین امیر و فرزانه علی است
معلوم شود كه صاحب خانه علی است

 ****

احمد گلِ خلقت و گلاب است علی
افلاك چو ذره، آفتاب است علی

آدم ز تراب و بوتراب است علی
عالم همه ماهی‌اند و آب است علی

 ****

تا جهان بحر و سخن گوهر و انسان صدف است
والی ملك عرب سرور اشراف قریش

گوهر بحر سخن مدحت شاه نجف است
آنكه تشریف قدومش دو جهان را شرف است

 ****

چون بر لحدم نكیر و منكر دیدند
دیدند چو ذكر یا علی بر لب من

از دین و كتاب و مذهبم پرسیدند
از آمدن خویش خجل گردیدند

 ****

ای دل غمگین مباش كه مولای ما علی است
در وقت مرگ و در لحد و در پل صراط

گر راه راست می‌طلبی رهنما علی است
فریادرس به هر دو سرا مرتضی علی است

 ****

خورشید ز پشت كوه‌ها سر نزند
سنگی است فتاده در میان گل و لای

تا بوسه به خاك كوی حیدر نزند
آن دل كه به یاد عشق او پر نزند

 ****

كسی كه فرش و عرش را داده جلا علی بود
كسی كه تحت امر او بود قضا علی بود

كسی كه سعی مروه را دهد صفا علی بود
كسی كه می‌دهد نوا به بینوا علی بود

 ****

اینجا به علی چشم امید همه باز است
آرند سوی كعبه نماز، اهل جهانی

این درگه آن پادشه بنده نواز است
صد كعبه در اینجا، به طواف و به نماز است

 ****

شاها ز دمِ مسیح كسی زنده نشد
خورشید كه نور عالمی می‌بخشد

تا نام تو بر زبان او زنده نشد
تابنده نشد پیش تو تا بنده نشد

 ****

آدم نه به گندم جنان راغب بود
می‌جست بهانه‌ای كه آید به نجف

شوق دگرش به جان و دل راغب بود
مقصودش علی بن ابیطالب بود

 ****

در وصف علی كه هر كه رائی دارد
لیك از نباء عظیم باید دانست

كفر است خدائی، كه خدایی دارد
كاین طرفه خبر چه مبتدائی داردبرگرفته از كتاب بوستان و گلستان حضرت علی(ع)- نویسنده: رضا فهیمی

[1]. ناظر زاده كرمانى.

[2]. ملك الشعراء بهار.

[3]. سید محمد جواد شرافت.

[4]. سید محمد جواد شرافت.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه پانزدهم شهریور 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: مناسبت‌ها، اشعار در وصف مولا علی(ع)،     | نظرات()