خوشا آنان که حیدریارشان بی

در کتاب اعلام الدین از آن حضرت نقل می کند که به امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: شیعیان و دوستان خود را به ده خویو خصلت بشارت بده:

اول: پاکی ولادت

دوم: نیکویی و خوبی ایمان

سوم:خدا آنها را دوست دارد

چهارم: قبر آنها وسیع است

پنجم: نور ایشان پیشاپیش آنها حرکت می کند

ششم: فقر را از میان چشمانشان بیرون کند و دلهایشان را بی نیازی مرحمت فرماید.

هفتم: خدا از دشمنان آنها کینه و نفرت دارد

هشتم: از بیماری پیسی و وره در امان است

نهم: گناهان و بدی از ایشان فرومی ریزد

دهم: آنها در بهشت با من هستند.

پس خوشا به حال آنان و بازگشت خوبی که دارند.1

                                                                          .

1-       اعلام الدین:450، فضایل و مناقب حیدری:53، بحارالانوار: 27/162 ح11، الزهد:86، الخصال:2/430 ح10، روضة الواعظین: 346، مشکاة الانوار: 79

********************

نام امیرالمومنین- علیه السلام- قبل از آفرینش آدم


نام امیرالمومنین قبل از آفرینش آدم

ابن شاذان- رحمة الله- در کتاب روضة الفضایل از ابن عباس نقل می کند که گفت:

حضرت علی بن ابی طالب- علیه السلام- نزد رسول خدا آمده به آن حضرت عرض کرد:

امیرالمومنین آمد پیغمبر فرمود:

ان علیا سمی بامیرالمومنین من قبلی.

او قبل از من به این نام یعنی امیرالمومنین نامیده شده است.

عرض کرد: قبل شما رسول خدا!

فرمود: پیش از عیسی و موسی.

عرض کرد پیش از عیسی و موسی ای رسول خدا؟

فرمود: و پیش از سلیمان بن داود.

و هر یک از پیامبران تا آدم! سپس فرمود:

خداوند هنگامی که گل آدمی را سرشت، در مقابل چشمان او مروارید درشتی را آویزان کرد که تسبیح و تقدیس خدا می کرد، فرمود:

مردی را در تو ساکن می کنم که او را امیر همه مومنان قرار داده ام، و وقتی علی بن ابی طالب را آفرید او را در آن مروارید قرار داد، پس قبل از آفرینش آدم، علی- علیه السلام- امیرالمومنین نامیده شد.

******************


 

قدرت الله

مناقب ابن شهر آشوب از عمر- لعنت الله علیه- نقل می کند که آن ملعون گفت:

حضرت امیرالمومنین علی- علیه السلام- وقتی در گهواره بود و دستهایش بسته بود ماری را دید که به طرف او می آید خود را به حرکت در آورد و دست هایش را خارج کرد با دست راست گردن مار را گرفت و آن مار را به گونه ای فشار داد که انگشتان آن حضرت داخل شد و به قدری نگه داشت تا آن مرد.

مادرش که چنین صحنه ای را دید فریاد برآورد و کمک خواست، اطرافیان جمع شدند سپس به فرزندش علی- علیه السلام- عرض کرد:

«کانک حیدره» گویا تو از نظر شجاعت و دلاوری چون شیر هستی.1

                                                                                     .

1-       مناقب ابن شهر آشوب: 2/287، فضایل و مناقب حیدری:55

**********************

تنسیمیان کیانند؟

محمد بن العباس از جابر بن عبد الله انصاری نقل کرده است که گفت:

در محضر پیغمبر اکرم- صلوات الله علیه و آله وسلم- نشسته بودم که ناگاه امیرالمومنین علی- علیه السلام- وارد شد، رسول خدا او را نزدیک خود نشاند و با جامه ای که پوشیده بود به چهره مبارک او کشید و فرمود:

ای ابوالحسن تو را به بشارتی که جبرئیل به من داده مژده دهم؟

عرض کرد: بلی یا رسول الله. فرمود:

همانا در بهشت چشمه ای ایست به نام تنسیم و از آن نهری خارج است و آنقدر وسیع است که تمام کشتی های دنیا در آن می توانند قرار بگیرنند و در آن حرکت کنند و در کناره تنسیم توقف کنند! در ساحل آن درختانی از مروارید است که شاخه هایش از مروارید و مرجان تازه و برگ هایش زعفران است، و در کنار آن درختانی از نور است و بر آن مردمانی نشسته اند که بر پیشانی یشان با نور نوشته شده است: اینها دوستان علی بن ابی طالب می باشند.1

                                                                          .

1-       مائه منقبه: 55 منقبت29، تفسیر برهان:4/440، فضایل و منقاقب حیدری: 150، غایة المرام: 586ح 78

 *******************


بدون محاسبه وارد بهشت می شوید

خوارزمی در کتاب مناقب از ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا- صلوات الله علیه و آله- فرمود:

هر کس با علی- علیه السلام- مصاحفه کند یعنی به او دست دهد گویا با من مصاحفه کرده و کسی که با من مصاحفه کند گویا با ارکان عرش مصاحفه نموده است.

و هر کس با علی- علیه السلام- معانقه کند یعنی او را در بر بگیرد و دست در گردن او افکند گویا با من معانقه کرده سات. کسی که با من معانقه کند گویا همه انبیاء را در برگرفته است.

و کسی که به یکی از دوستان علی- علیه السلام- از روی محبت و لطافت دست دهد خداوند گناهان او را بیامرزد و او را بدون محاسبه وارد بهشت کند.1

                                                                 .

1-       مناقب خوارزمی:316ح317، غایة المرام:583ح47،مائه منقبه:69 منقبت39، بحار الانوار:27/115ح90، ارشاد القلوب: 2/82، فضایل و مناقب حیدری:145(گردآورنده: م.ح)

*******************


______________________________________________________________________________________

نوشته شده در تاریخ سه شنبه هفدهم شهریور 1388    | توسط: شیعیان منتقم آل محمد    | طبقه بندی: مناسبت‌ها، حب و بغض، احادیث امیرالمؤمنین علی(ع)،     | نظرات()